2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Az ombudsman az elvált szülők gyermekének iskolaválasztásáról

A külön élő szülők közötti vita esetén a bíróság hatásköre, hogy döntést hozzon a gyermek életpályájának, iskolájának megválasztásáról. Törvénysértő, ha ezt a határozatot nem a bíróság, hanem a gyámhivatal hozza meg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy panasz alapján felkérte a szociális és munkaügyi minisztert, hogy emlékeztesse a gyámhivatalokat a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos hatáskörükre.

A panaszos anya a budaörsi gyámhivatal eljárását kifogásolta. Előadta, hogy a gyámhivatali tárgyaláson a gyermeket gondozó apával közösen kiválasztották a továbbtanulás szempontjából szóba jöhető középiskolákat, megegyeztek azok sorrendjében. Ezt követően azonban az apa új eljárást indított, amiről a gyámhivatal az anyát már nem értesítette.
Szabó Máté ombudsman megállapította azt is, hogy a gyámhivatal megsértette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapelveit, amelyek szerint a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A gyámhivatal azzal, hogy bírósági hatáskörbe tartozó ügyben hozott döntést és nem értesítette az ügyfelet az őt érintő fontos kérdésről, sértette a jogállamiság elvét és az abból fakadó tisztességes eljáráshoz való jogot.

A fentiekre figyelemmel az állampolgári jogok biztosa felkérte a budaörsi gyámhivatal vezetőjét, hogy a jövőben fordítson fokozott figyelmet a hatáskörére, továbbá ügyeljen arra, hogy az ügyintézés során érvényesüljenek a törvény eljárási alapelvei. Az egységes jogalkalmazás érdekében Szabó Máté felkérte a szociális és munkaügyi minisztert, hogy hívja fel a gyámhivatalok figyelmét a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos hatáskörükre. Az ombudsman az oktatási és kulturális minisztert arra kérte, hogy tájékoztassa az általános iskolák igazgatóit: időben hívják fel a külön élő szülők figyelmét a jogi szabályozásra, amennyiben tudnak megegyezni a gyermek továbbtanulásáról.

/OS/

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…