2024. 07. 21. vasárnap

Dániel, Daniella
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Új utakon a szakképzés?


Interjú Virág Gergővel, a Drégelyvár Szakközépiskola és a Drégelyvár Oktatási Központ vezetőjével

– Ön szerint milyen változások várhatók a szakképzésben?
– Véleményem szerint a magyarországi szakképzés minden szinten megújulásra, átalakításra vár. Követnie kell a jól bevált nemzetközi trendeket, alkalmazkodnia kell a megváltozott tanulói igényekhez, és az új technológiák által biztosított lehetőségeket sem hagyhatja parlagon. Mindennél sokkal fontosabb azonban, hogy megteremtődjön a szakképzés és a munkaerő-piac szoros és valóban hasznos kapcsolata, annak érdekében, hogy a képzők folyamatosan reagálni tudjanak a valós igényekre, és ezzel aktív szerepet vállaljanak a szakképzett tanulóik sikeres elhelyezkedésében. A 18-24 éves korosztály, akiket tipikusan a pályakezdő korosztályként aposztrofálhatunk, rendkívül nagy arányban válik szinte az iskolapadból kikerülve azonnal hosszú távon munkanélkülivé. Ezen változtatni kell.
– Mi lehet erre a megoldás? Ön milyen lehetőségeket lát?
– Intézményeinkben, mind a szakközépiskolában, mind pedig a felnőttképzésben arra törekszünk, hogy már a képzés időtartama alatt külsős szakmai gyakorlati helyeket szerezzünk a tanulóink számára, kiterjedt céges kapcsolatrendszerünk révén, hogy ne csak az iskolapadból ismerjék meg a választott szakmájukat, hanem minél hamarabb integrálódjanak az éles munkakörülmények közé. Ez több szempontból is hasznos: egyrészt a tanuló valóban megismeri a szakmáját, és eldöntheti, ezzel kíván-e foglalkozni, vagy esetleg egy másik területre váltana. Másrészt, ezek a foglalkoztatók legtöbbször azért érdekeltek a gyakornokaink fogadásában, mert maguk is aktívan keresnek munkavállalókat. Ha már a képzés ideje alatt a saját céljaiknak, munkakörnyezetüknek megfelelő ismereteket tudnak átadni a potenciális munkavállalónak, és elégedettek a teljesítményével, hozzáállásával, sok esetben rögtön a sikeres vizsga után állást is ajánlanak neki. Harmadrészt, a tanuló a bizonyítványa megszerzése pillanatában már akár több száz órás szakmai gyakorlattal is rendelkezik, amit az önéletrajzába is beírhat, és a munkaerő-piacon nem kezelik pályakezdőként. Ez hatalmas előny, és nagy önbizalmat is ad, hiszen nem lesznek olyan félelmei, hogy nem tudja megállni a helyét a szakmájában: ismeri a körülményeket, elvárásokat, és reálisan tudja mérlegelni ezek függvényében a lehetőségeit. Sajnos ezt a sok munkával, viszont gyönyörű eredményekkel is járó programot tudomásom szerint egyedül mi végezzük az ország felnőttképző intézményei közül, pedig mindenkinek kellene. Emellett exkluzív felkészítő tréningekkel, anyagokkal, melyek az elméleti képzésünk részét alkotják, tovább segítjük a tanulók elhelyezkedését. Vendég-előadókat hívunk meg a munkaügyi központokból, fejvadász-cégektől, hogy tájékoztassák a hallgatóinkat a szakma lehetőségeiről. Az „Állásinterjú-és önéletrajz-írás fortélyai” címmel saját képzési anyagot szerkesztettünk, melyet minden tanulónk díjmentesen megkap, hogy ezzel is felkészítsük őt a sikeres álláskeresésre. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a sikeres vizsga utáni álláskeresésben aktív segítséget nyújtunk, hetente két hírlevélben küldjük szakmacsoport szerinti bontásban a tanulóknak az aktuális álláslehetőségeket, valamint weboldalunkon is közzétesszük számukra. Szakmai önéletrajzukat pedig minden fejvadász partnercégünkhöz, és közvetlenül érintett munkáltatói kapcsolatunkhoz is eljuttatjuk. Kiemelten foglalkozunk a pályakezdő álláslehetőségekkel, és igény esetén nem csak hazánkban, hanem külföldön is megkeressük az elérhető lehetőségeket. Mindezt teljesen térítésmentesen és jutalék-mentesen intézzük.
– Milyen eredményekkel jár mindez? Használnak valamiféle pályakövető rendszert?
– Természetesen, évekre visszamenő statisztikáink vannak a nálunk végzett tanulók sikeres elhelyezkedéséről. Ezek alapján kimutatható, hogy a 2006-2007-es tanév óta a sikeres elhelyezkedések száma folyamatosan növekszik, és az álláskeresések időtartama is lerövidül. 2006-2007-ben a nálunk végzett hallgatók mintegy 55%-át tudtuk közvetlenül vagy partnereinken keresztül sikeresen álláshoz juttatni, mára ez az arány a 2009-2010-es tanévre vetítve már 79%. Ezt a szolgáltatást érezzük iskolánk egyik legfőbb küldetésének, ezért folyamatosan dolgozunk a rendszer fejlesztésén, és újabb partnerek keresésén. Ilyen például Olaszországban a Marco Polo G.E.I.E vendéglátó-ipari egyesülés, amely egyedülálló módon 6000 euró körüli kezdőfizetéssel vesz fel szakmailag megfelelő, nyelvet beszélő, nálunk végzett szakács, pincér és cukrász-tanulókat.
– Mekkora a túljelentkezés a képzéseikre?
– A nappali tagozatos képzéseink esetén jellemzően július 15-július 20 körül már betelik az éves keret, ezt követően csak keresztfélévre tudunk diákokat fogadni. A felnőttképzés területén a szeptemberben, októberben induló csoportjainkba legkésőbb szintén július végéig lehet jelentkezni, utána már jellemzően nincs hely. A január, februárban induló csoportokba pedig legkésőbb novemberig. A nagyon sikeres és keresett szakmákban évente 4-5 csoportot is elindítunk a felnőttképzésben, és 2-3 párhuzamos osztályt a nappali képzésben. A felnőttképzésben jellemzően ősszel, télen és tavasz elején szervezünk induló kurzusokat.
– Milyen szakmákat keres jelenleg a munkaerő-piac? Milyen területen jók az elhelyezkedési esélyek?
– Jelenleg az elektronika-gépészet, az egészségügy, a vendéglátás és a kereskedelem területén látunk nagyon komoly lehetőségeket a pályakezdők gyors elhelyezésére. Hatalmas kereslet mutatkozik például, elsősorban németül jól beszélő fogtechnikusok iránt, igen magas fizetéssel, valamint angolul vagy németül beszélő villanyszerelőkre, kőművesekre és CNC-forgácsolókra. Ezek európai szinten is hiányszakmáknak minősülnek. De a magyarországi lehetőségeknél maradva, a gyógyszertári asszisztens, óvodai dajka, és a szakács, pincér, cukrász, valamint a PLC-programozó szakmákra hatalmas a munkaadói kereslet. Ezek természetesen nem minden esetben vágnak egybe a tanulók szakma-választási elképzeléseivel, de mi mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy érdemes olyan képzést választania, amellyel biztosan elhelyezkedhet, és amelyből később jól megélhet. Az ország különböző régióiban egyébként döntően mások a munkaerő-piaci igények, vidéken keresett képzések az ezüst-és aranykalászos gazda, a mezőgazdasági gépszerelő szakok is. Budapesten és Pest megyében pedig egyre több autószerelőt, autó-villamossági műszerészt is keresnek nálunk.
Miben változtak a tanulók igényei az elmúlt években? Mit vár el ma egy diák a képző-intézményétől?
A képzést a mai diákok egyértelműen befektetésként kezelik, és magas minőségű szolgáltatást várnak el a feláldozott pénzükért, idejükért, energiájukért cserébe: törődést, odafigyelést, minden problémájukra azonnali választ és hathatós megoldást. Azt várják, hogy jó szakemberekké neveljük őket, hogy sokat gyakorolhassanak, hogy közösségi élményként élhessék meg a tanulást, de mégis egyéni ütemben és egyéni sajátosságaik szerint tudják azt folytatni. Úgy látjuk, a szakmai gyakorlatok felértékelődtek, az elméleti oktatás bizonyos részeit a tanulók inkább otthonról, a modern technika eszközeivel valósítják meg, ha lehetőségük van rá. A tanulók elvárják a képzésükben a minőségi felszereléseket, és a neves, felkészült oktatók jelenlétét. Az elmúlt években a tanulók összességében véve is sokkal igényesebbek lettek, ami számunkra öröm, de ezeket az elvárásokat a piacon kevés cég tudja maradéktalanul teljesíteni. A kis képzőintézmények és a hatalmas, bürokratikus monstrumok egyaránt hátrányban vannak ebben a tekintetben, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy piacvezetőként, a versenyszférában működve egy kisvállalkozás családi hangulatával és személyes eszközeivel, de nagyvállalati kapcsolatrendszerrel, intézményi lehetőségekkel és struktúrával tudjuk a nálunk tanulók igényeit kiszolgálni.
– Említette a modern technika új oktatási eszközeit. Mik lennének ezek?
– Természetesen itt elsősorban az e-learning és az internet-adta egyéb lehetőségekre gondolok. Intézményünk egyedülálló módon egy video-távoktatási rendszert üzemeltet a felnőttképzésben, melynek segítségével az órák távolról, a jogosultak számára online is követhetők, sőt, ezek a hang-és videoanyagok később is letölthetők és visszanézhetők, így sok esetben komoly utazási költségek takaríthatók meg, illetve a tanulás egyéni ütemben történhet. Mindemellett ILIAS e-learning rendszerünkben az OKJ-s vizsgákra felkészítő, online kitölthető és azonnal kiértékelhető gyakorló kérdéssorok, interaktív tananyagok, oktatóvideók és példafeladatok egész tárháza található meg. Mindezek szervezett formában segítik a tanulók otthoni felkészülését, és az órák pótlását, ha valaki betegség, munka vagy egyéb okok miatt hiányzásra kényszerülne. Bizonyos elméleti moduloknál a modulzáró vizsgákat is, szigorú keretek között, a tanulók online megírhatják, és azonnal látják az elért eredményüket is. A felnőttképzésben nem szabad elfelejteni, hogy elmélet-igényes moduloknál szinte minden képzésben konzultációs jellegű távoktatás működik, hiszen az elméleti órák otthoni tanulással, megfelelő e-learning eszközök segítségével, videókkal, hanganyagokkal részben kiválthatók: ha ez nem valósulna meg, lényegesen drágábbak lennének a képzések, lényegesen magasabb óraszámokkal, és ezért lényegesen kisebb réteg számára lennének elérhetőek. Ugyanakkor fontos, hogy mindezt egy megfelelő minőségű tanműhelyben, tankonyhában, éles munkakörülmények között történő szakmai gyakorlattal kell kiegészíteni a gyakorlat-igényes szakmáknál. Csak így lehet a képzés egyszerre hatékony és megfizethető.  Informatikai eszközparkunk ennek megfelelően felszerelt, 360 MB sávszélességű internet van az iskolánkban, a számítógépeinket pedig egy IBM Blade Center szolgálja ki, amely az egyik legerősebb szerver a kategóriájában jelenleg, 32 processzorral és 64 GB RAM-al ellátva.
– Mit gondol az oktatást érintő törvény-változásokról?
– Azt gondolom, alapvetően jó irányba haladunk. A kormány nagyon sok olyan lépést tenni kíván a közoktatási törvény tervezete szerint, amelyet mi már évek óta folytatunk a nappali képzéseinkben: ilyen a pénzügyi alapismeretek kötelező oktatása, az életvitel mint tantárgy bevezetése (bár mi másképp neveztük és több részre bontottuk), a közúti közlekedési ismeretek és kultúra oktatása. Reméljük, hogy ezek a törvény-tervezetek valóban meg is valósulnak majd. Szakközépiskolánknak egyedi, általunk kidolgozott, 300 órás programja van olyan tárgyak oktatására, melyek nem szakmai ismereteket adnak, hanem a sikeres élethez segítik hozzá a tanulóinkat, és melyeknek véleményem szerint minden, legalább középfokú oktatásban meg kellene jelenniük országos szinten, azonban mégsem ez történik.
Ilyenek a jogi ismeretek, beleértve a munkaadói, munkavállalási és cégjog alapjait, az álláskeresést, elhelyezkedést segítő technikák, a tanulás-módszertan, melyről saját tankönyvet adtunk ki, a pénzügyi ismeretek, a kommunikációs ismeretek (ügyfélkezelés, tárgyalás-technika), kultúrális, politikai és vallási alapismeretek, felülről szemlélve, pártatlanul, a higiéniai és egészségvédelmi ismeretek,  alapvető informatikai ismeretek (ECDL 7 modul), angol vagy német nyelv alapfokon, közúti közlekedési ismeretek, adózási ismeretek, környezetvédelem és környezettudatosság, mint önálló tantárgy, és az időgazdálkodási ismeretek. Jó lenne azt hinni, hogy néhány év múlva az ország összes képző-intézménye átveszi, továbbfejleszti ezeket a tematikákat, és minden magyar állampolgár képzésében megjelennek majd ezek a tantárgyak. Hitünk szerint egy sokkal sikeresebb és eredményesebb, munkájában és magánéletében is hatékony és boldog nemzet alapjait rakhatnánk le ezzel. Mert minden a fejben dől el, és mi a fejeket próbáljuk megtölteni….ez a mi küldetésünk. És nagyon nem mindegy, hogy mivel.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek