2023. 10. 2. hétfő

Petra
1 EUR 390 HUF
1 GBP 451 HUF

Az eredményesség feltételei

A személyszállítástól a területfejlesztésig, a befektetés ösztönzéstől a villamosenergia termelésig és tovább számos nemzeti tulajdonú vállalat ad hozzájárulást a magyar gazdaság teljesítményéhez.

Működésük, eredményességük magas színvonala közérdek. Esetükben az Állami Számvevőszék az eredményesség feltételeinek meglétét is ellenőrizni hivatott, amelynek keretében 23 gazdasági társaságot értékelt. Kiválasztásuk során szempont volt, hogy a korábbi ellenőrzéseknél a csalás és korrupció elleni szabályozásuk és kontrollrendszerük jól kiépített volt, és most ugyanez bizonyosodott be a teljesítményelvű működés és gazdálkodás általuk alkalmazott irányítási eszközeiről is.

Az ÁSZ ellenőrzése úgy értékelte, hogy az ellenőrzött gazdasági társaságok, nemzeti tulajdonú zártkörű részvénytársaságok és KFT-k gondoskodtak a teljesítménykövetelmények érvényesítéséről. A teljesítményelvű működést és gazdálkodást a vállalatok ügyvezetői mindenekelőtt a célok széles körű megismertetésével, mérésével, értékelésével, a szervezeti teljesítményértékelés és teljesítményösztönzés kereteinek kialakításával, a kockázatok felmérésével és azonosításával, valamint az eredmények nyomon követésével teremtették meg. E gazdasági társaságok gyakorlatában megjelent a szervezeti egység szintű és egyéni teljesítménykövetelményeket meghatározása, továbbá egyéni teljesítményértékeléseket is végeztek, így támogatva, hogy minden szervezeti szint célirányosan, összehangoltan és eredménycentrikusan végezhesse a tevékenységét.

A nemzeti tulajdonú gazdálkodó szervezetek eredményes működése és annak ellenőrzése különösen fontos a nemzeti vagyon megóvása és gyarapítása szempontjából. Mivel az általuk ellátott közszolgáltatások, illetve a sajátos feladatellátások során tevékenységük a lakosság széles körét érinti, ezért a társadalom hosszú távú életminőségének is érdemi tényezői.

 

Az Állami Számvevőszék alapvető törekvése a minden szinten eredményes állami működés támogatása, a jó gyakorlatok minél szélesebb körű ösztönzése, elterjesztése. Az értékelt állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése során bebizonyosodott, hogy a teljesítményelvű működés és gazdálkodás náluk alkalmazott irányítási eszköztára hozzájárul az eredményesség feltételeihez, és irányadó értéket képez.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek