2024. 07. 15. hétfő

Henrik, Roland
1 EUR 391 HUF
1 GBP 466 HUF

„Zöld homlokzatok létrehozása Miskolcon”

Pályázati felhívás
Zöld homlokzatok létrehozása Miskolcon – 2014
Zöldebb város – több mosoly!

Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot hirdet „Zöld homlokzatok létrehozása Miskolcon” címmel. A
pályázat célja: a lakosság és a városban működő intézmények és szervezetek segítése a homlokzatok,
tűzfalak, támfalak, kerítések kúszónövényekkel történő befuttatásában. Pályázni a beültetendő kúszónövény
cserjékre lehet azon magánszemélyeknek, társasházaknak, intézményeknek és gazdasági társaságoknak, akik
vállalják a csemeték elültetését és hosszútávú gondozását.
1. A pályázók
A pályázatban részt vehetnek Miskolc MJV közigazgatási területén élő magánszemélyek, itt működő
társasházak, lakóközösségek, lakásfenntartó szövetkezetek, köz- és magánintézmények, egyesületek,
alapítványok, gazdasági társaságok. Ingatlanonként (helyrajzi számonként) 1 db pályázat nyújtható be.
2. A pályázat tárgya
Épület homlokzatok, tűzfalak, támfalak, kerítések, erkélyek növényekkel történő befuttatásához a
beültetendő kúszónövény szaporítványokra lehet pályázni. A növényanyagot a megadott választékból az
önkormányzat térítésmentesen bocsátja a sikeres pályázó rendelkezésére.
A választható növényfajok és a pályázatonként igényelhető maximális növénymennyiségek:
Borostyán: max. 20 cserép/pályázat Kúszó lonc: max. 50 tő/pályázat
Iszalag: max. 5 cserép/pályázat Futórózsa: max. 50 tő/pályázat
Tapadóvadszőlő: max. 20 cserép/pályázat Repkényszőlő: max. 20 cserép/pályázat
Trombitafolyondár: max. 5 cserép/pályázat
3. Pályázati feltételek
· A befuttatásra tervezet felületnek Miskolc területén, a pályázó tulajdonában vagy kezelésében kell lennie.
Ha nem a tulajdonos pályázik, akkor a Pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos, vagy a kezelő
hozzájárulását a növényesítéshez.
· Társasházak, lakóközösségek, lakásfenntartó szövetkezetek esetében szükséges a lakóközösség
hozzájárulása a növényesítéshez.
· Szabályosan és hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, nyilatkozatok, mellékletek pályázati határidőn
belül történő beadása.
4. A pályázó feladata és felelősségei
· Pályázó vállalja, hogy az Önkormányzat által adományozott növényeket a pályázatban megjelölt helyen
szakszerűen beülteti, a befuttatott területet legalább 5 évig fenntartja és gondozza.
· Pályázó lehetővé teszi az önkormányzat számára -előzetes értesítés után- a telepítés ellenőrzését.
· A pályázó feladata és felelőssége a növényesítés műszaki feltételeinek biztosítása, megfelelő anyagú és
szilárdságú támrendszer kiépítése.
· A Pályázó kötelessége a telepítés során a vonatkozó biztonsági szabályzatok, jogszabályok és építési
előírások betartása. Pályázó tudomásul veszi, hogy a növényeket adományozó Miskolc MJV Önkormányzatát
a Pályázó tevékenységével kapcsolatosan semmiféle felelősség nem terheli
· A pályázó a pályázat beadásával és a pályázati adatlap aláírásával elfogadja fenti a pályázati feltételeket.
Pályázati felhívás „Zöld homlokzatok létrehozása Miskolcon”
5. A pályázat menete
· A pályázatok elbírálása a pályázati határidő végéig folyamatosan, a pályázatok beérkezésének
sorrendjében történik.
· A beadott pályázat elbírálására a pályázat beadását követő 10 napon belül sor kerül.
· A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a pályázati határidőn belül kerülhet sor. Amennyiben a
hiánypótlás elmarad, határidőn túl történik, vagy nem kielégítő, a pályázat elutasításra kerül.
· Az elfogadott pályázat támogatható részben, vagy teljes egészében. A bíráló bizottság döntése ellen
fellebbezésre nincs lehetőség.
· A bírálat eredményéről, valamint sikeres pályázat esetén a növények átvételi lehetőségéről a pályázó a
megadott e-mail címen, telefonszámon, vagy ezek hiányában írásban kap értesítést.
· Amennyiben a pályázott növényfaj már nem áll rendelkezésre, a bíráló bizottság más fajokat is
megajánlhat a pályázó számára.
· A pályázat meghirdetője a pályázatot a beadási határidő előtt is lezárhatja, ha a beadott pályázatok magas
száma, vagy a pályázható növényanyag elfogyása ezt indokolja.
6. A növények átvétele
· A sikeres pályázó értesítést kap a növények átvételi lehetőségéről (hely, időpontok)
· A növényeket a pályázó, vagy meghatalmazottja veszi át. Az utóbbi esetben aláírt meghatalmazást kell
bemutatni.
· A növények átvételére csak a megadott helyen és csak a megadott időpontokban van lehetőség.
· Az a pályázó, aki az utolsó határidőig sem veszi át a növényeket, elveszíti a lehetőséget a támogatásra.
7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a) A Pályázó által kitöltött, aláírt, a szükséges nyilatkozatokkal felszerelt pályázati adatlap
b) A kúszónövényekkel befuttatásra tervezett felületekről készült fotók (1 db/helyszín) A digitális fényképek
mérete egyenként nem lehet nagyobb 300 kilobájtnál
8. Pályázat bírálati szempontok:
a.) A befuttatásra kerülő terület mérete, fekvése, az igényelt növényanyag reális tervezése
b.) A Pályázó saját hozzájárulása a zöldítéshez (támrendszer, munka, egyéb befektetések)
c.) A tervezett zöldfelület hozzájárulása az utcakép, városkép javításához
9. A pályázati időszak: a meghirdetéstől 2014. április 18. 12:00 óráig
10. A pályázat benyújtásának módja és helye:
a) elektronikus formában: a vuzem@miskolcph.hu e-mail címen
b) postai úton: Miskolc Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály titkársága
3525 Miskolc Városház tér 8.
c) személyesen: Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály titkársága
(Miskolc, Hunyadi u. 2., 104. szoba) H–Cs 9:00–16:00, P 9:00–12:00 óra között
Kérjük, hogy a pályázatokat lehetőleg elektronikus formában nyújtsák be. A tárgy mezőben, vagy a
borítékon tüntessék fel: „Zöld homlokzatok létrehozása Miskolc 2014” pályázat
11. A Pályázat elbírálása:
A pályázatokról az Önkormányzat bírálatra felkért szakemberei a benyújtott dokumentumok, illetve szükség
szerint helyszíni szemle alapján döntenek.
12. A pályázattal kapcsolatban további információ a következő elérhetőségeken kérhető:
Tel.: 512-700/1210, Fax: 348 816, e-mail: hudakk@miskolcph.hu
Miskolc, 2014. március 05.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…