2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Öt ország a Tiszáért – a JOINTISZA Projekt lezárult

Nemzetközi összefogással készült el a Tisza teljes hosszára és vízgyűjtőjére a különböző vízgazdálkodási  szempontokat magában foglaló átfogó terv. A hat évente felülvizsgált és módosított terv idén először egyesíti az eddig különálló, árvízkockázat-kezelési terv elemeivel. Az összes érintett tiszai ország részvételével megvalósuló projekt szeptember végén zárul, de eredményei előremutatnak a következő évekre is.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezető partnerségével megvalósuló JOINTISZA projekt, melynek hivatalos
munkacíme „A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés és az árvízi kockázat megelőzés szoros összehangolása a Tisza
folyó vízgyűjtőjén a vizek állapotának javítása érdekében” ez év szeptember 30-án hivatalosan is befejeződik. A
projekt 2017. január 1-i kezdete óta az öt tiszai ország (Románia, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Szerbia),
valamint nemzetközi szervezetek (ICPDR, Kárpátok Konvenció, GWP) fő célkitűzésének tekintették az Európai
Unió Duna Régió Stratégiájával (EUSDR) összhangban a Tiszát érintő vízminőségi és vízmennyiségi kérdésekkel
kapcsolatos kérdések közös megvitatását, a meglévő problémákra vonatkozó lehetséges megoldások
felvázolását, továbbá konkrét intézkedések előkészítését.
A JOINTISZA keretében sor került a városi vízgazdálkodással kapcsolatos mintaterületi feladat végrehajtására a
Debreceni Egyetem koordinálásában Nagyvárad bevonásával, továbbá a Kraszna folyóra vonatkozó határon
átterjedő potenciális gátszakadás szimuláció megvalósítására is.
A projekt egészére jellemző volt a folyamatos és aktív kommunikáció, mely lehetővé tette az interaktív, a részt
vevő országok szándékait és lehetőségeit figyelembe vevő közös munkát. Ennek keretében került sor azon
érdekelti fórumokra, melyek lehetővé tettek a vízgazdálkodásban érintettek, így a mezőgazdasági-, és ipari
vízfelhasználók, önkormányzatok, társulások, civil szervezetek képviselői számára, hogy megfogalmazhassák
véleményüket a készülő tervvel kapcsolatban, mely vélemények, javaslatok – szakmai mérlegelés után –
beépülhettek az integrált tervbe.
A projekt végeredménye a Tisza-részvízgyűjtőre vonatkozó nemzetközi Integrált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
(angol rövidítéssel ITRBMP), mely tükrözi a részt vevő országok egyeztetett álláspontját.
A 33 hónap időtartamú projekt lebonyolítását, koordinálását a vezető partner, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
végezte, együttműködésben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság keretében működő Tisza Irodával és az
érintett társ vízügyi igazgatóságokkal.
Az elkövetkező években a projekt során kialakított nemzetközi irányvonalak a Tiszát érintő vízgazdálkodási
kérdésekben az öt ország vízgazdálkodási együttműködésében, vízvédelmi intézkedéseiben fognak
megtestesülni. Az országok az együttműködés keretében külön-külön és közösen is tesznek azért, hogy a Tisza
árvízi és aszálybiztonsága növekedjen, vízminősége javuljon, ökoszisztémája egészséges legyen, fennmaradjanak
meglévő természeti értékei, ivóvízbázisul is szolgálhasson, így hosszú távon biztonságos és élhető térség legyen a
Tisza vidéke.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek