2024. 07. 21. vasárnap

Dániel, Daniella
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

A kormányzati cinizmus zöld csúcspontja

Az agrártárca a környezetügyi feladatait továbbra is magas színvonalon látja el” – áll a minisztérium közleményében, miközben likvidálta e szakterületet. A zöld civilek után az Országos Környezetvédelmi Tanács is megírta levelét Nagy István agrárminiszternek.

A kormányzati bürokráciacsökkentést követően az agrártárca minden eddigi feladatát a jövőben továbbra is ellátja, beleértve a természetvédelem területét is – olvasható a minisztérium közleményében.
A minisztérium környezetügyi államtitkársága, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó háttérintézmények és területi szervek 2208 fős létszámából összesen 60 kolléga álláshelye szűnt meg. Ez a sajtóban megjelent számokkal ellentétben mindösszesen 2,7 %-os létszámcsökkenést jelent az államtitkárság vonatkozásában. A létszám meghatározása során arra törekedtünk, hogy a természetvédelem területén is a minisztériumi bürokrácia csökkenjen, ezért a természetvédelemmel foglalkozó területi szerveknél, így a nemzeti park igazgatóságoknál sem történt létszámcsökkentés. (eddig. a szerk.)
Ennek indoka az, hogy a természetvédelmi munka legfontosabb része helyben zajlik, és a védett területek természetvédelmi kezelésében nyilvánul meg. Az állami természetvédelmi munkát tehát az eddig megszokott magas színvonalon látjuk el a jövőben is.

Magyarországon az elmúlt évek alatt sokat erősödött a természetvédelem, a nemzeti park igazgatóságok hálózata. A 2014-ig tartó uniós költségvetési ciklusban 38 Mrd forintot költöttünk természetvédelemre, melynek következtében 130.000 ha-on javult a természeti környeztünk állapota és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális körülményei. A jelenlegi uniós pénzügyi időszakban több mint 60 Mrd forintot költünk természetvédelemre, melynek keretében ugyanakkora nagyságrendű területen dolgozunk majd. Ezen feladatokat a nemzeti park igazgatóságok rendszere változatlan létszámmal és változatlan szervezeti struktúrában fogja ellátni.

Az Agrárminisztérium, ahogy minden más minisztérium természetesen végrehajtja a kormányzati bürokráciacsökkentést. Nekünk is az a célunk, hogy csak annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, ahány emberre feltétlenül szükség van, és a tervezett béremeléssel kormánytisztviselőink anyagi megbecsülése javuljon. A minisztériumnál megszűnő státuszok számát a 1535/2018. (X. 29.) kormányhatározat rögzíti, átlagosan a státuszok 9-10 %-a betöltetlen, így a gyakorlatban mind a minisztériumok, mind a háttérintézmények esetén a megszüntetendő státuszok felénél kerül sor a közigazgatásban dolgozók elbocsátására. A kormányzati létszámcsökkentésben érintettek mielőbbi elhelyezkedését a Karrierhíd program is segíti. (AM Sajtóiroda)
Akik maradtak, szívnak. A környezetvédelmi apparátust megsemmisítették.

Az Orbán-kormány pusztító leépítése – a tömeges állami kirúgások miatt laborok munkája állhat le, és kimúlhat a környezetvédelem. Épp a szakmai munka felszámolása volt a célja a bürokráciacsökkentésre hivatkozó kirúgási hullámnak. A kormánynak sem a környezetvédelem, sem az itt élők egészsége nem fontos.  A nagy állami leépítés miatt nem egy intézményben az alapvető feladatok ellátása is veszélybe került: ellehetetlenülhet több járványüggyel foglalkozó labor, a környezetvédelmi apparátust pedig lényegében megsemmisítették.

A leépítésre a civil zöld szféra is reagált – két napja nyílt levélben, melyet 85 szervezet írt alá.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács ma az alábbi állásfoglalást küldte meg Nagy István agrárminiszternek.

„Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása a környezet- és természetvédelem kormányzati intézményeiben zajló leépítésekről

Magyarország Alaptörvénye kimondja: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” [P cikk (1)]; továbbá „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” [XXI. cikk(1)].

Az Alaptörvényben rögzített, a természeti erőforrásokkal és az egészséges környezettel kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítése, valamint az állami kötelezettségek teljesítése hatékony és hatásos kormányzati környezet- és természetvédelmi intézményrendszert igényel. Az Országos Környezetvédelmi Tanács többször kifejtett, határozott álláspontja szerint a környezet- és természetvédelemre az államigazgatási és jogrendszer formálása, működtetése során minden korábbinál nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni, hiszen a globálisan és helyi szinten egyaránt halmozódó környezeti problémák, valamint azok gazdasági és társadalmi vonatkozásai és következményei egyaránt erre intenek.

A Tanács a fentiek fényében aggodalommal értesült a központi közigazgatásban végrehajtandó, illetve az elmúlt hetekben végrehajtott leépítésekről, illetve azon belül az Agrárminisztériumban 252 munkakör megszüntetéséről. [1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről] Az Országos Környezetvédelmi Tanács létrehozása óta számos esetben kifejtette, hogy a környezet- és természetvédelem a szaktárcák szakterületi feladataiba integrálva és egy tárca (minisztérium) szakfelügyeletet ellátó, koordináló irányításával működhet a leginkább hatékonyan. Ehhez azonban elengedhetetlen a kellő létszámú apparátus.
Az Agrárminisztérium jogelődeiben, valamint a területi közigazgatásban a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szakemberek állományát az előző években már drasztikus megszorítások érték. A Tanács megítélése szerint az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárságán dolgozók 2018 szeptemberi – októberi létszáma is csak feszített munka mellett tette lehetővé a vonatkozó feladat- és hatáskörök [94/2018. (V. 22.) Korm. Rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről, 79.§ ] megfelelő színvonalú ellátását, ezért egyetlen kolléga elbocsátása is fennakadásokhoz, zavarokhoz vezethet. Emiatt, hivatkozva a visszalépés tilalmára és az államnak az Alaptörvényből levezethető intézményvédelmi kötelezettségére [16/2015. (VI. 5.) AB határozat; 28/2017. (X. 25.) AB határozat, 13/2018. (IX.4.) AB határozat],  valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseire és az OECD legfrissebb környezetpolitikai értékelésére is, [OECD Environmental Performance Reviews: Hungary. OECD, Paris, 2018, 86–87] az Országos Környezetvédelmi Tanács a leépítésnek sem a mértékével, sem a módjával nem ért egyet és meggyőződése, hogy ez a környezetügyi ágazat gyengülését fogja okozni.
Mindezek miatt az Országos Környezetvédelmi Tanács kéri Miniszter Urat (úgy is, mint a Tanács Társelnökét) a leépítés visszavonására, az ehhez szükséges (újbóli) kormányzati egyeztetések kezdeményezésére, és a feladatok ellátásához ténylegesen szükséges erőforrások biztosítására. Az OKT tisztelettel várja az Agrárminiszter Úr részletes tájékoztatását a leépítés körülményeiről, várható hatásairól, a szükséges intézkedésekről.

Budapest, 2018. november 15

Országos Környezetvédelmi Tanács”

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek