Az elmúlt időszakban számos sajtóorgánumban jelentek meg hírek és híresztelések az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában történt feltételezett szexuális abúzus körülményi és személyi felelősséget érintő kérdéseiben. Ezért Újpest Önkormányzata a következő közleményt adja ki a sajnálatos esettel kapcsolatban.

2022.12.11-én feltételezett abúzus történt egy, a Gyermekek Átmeneti Otthonában élő kislánnyal, melyről a kislány édesanya és az akkor ügyeletes gyermekgondozó haladéktalanul tájékoztatta az intézmény szakmai vezetőjét, B. Zitát. Az értesítés napján az esetben érdemi lépés nem történt.  Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye által 2022.12.21-én megkezdett és 2022.12.23-án lezárt belső vizsgálat megállapításai szerint az intézmény vezetője elmulasztotta azt, hogy szabályszerűen a protokollnak megfelelően azonnal eljárjon az ügyben, például értesítse a nyomozóhatóságot, vagy az ilyenkor mindenképpen szükséges szakszerű egészségügyi ellátást biztosítsa a gyermek számára, vagyis értesítse a mentőket. A nyomozóhatóság értesítése 2022.12.12. délután, míg az orvosi ellátás kérése 2022.12.22-én történt meg. Felmerült annak is a gyanúja, hogy a kislánnyal szembeni szexuális abúzus már jóval korábban, akár 2022. októberétől is elfordulhatott.

Figyelemre méltó körülmény az, hogy ezen nagyon súlyos, a gyermeknevelők által is jelzett ügyben az intézmény szakmai vezetője csak december 22-én, azaz a kérdéses eset felmerülését követő 11 nap után, valamit az ő személyes felelősségét feltételezhetően személyesen is érintő belső vizsgálat elrendelését követő napon kísérli meg a gyermek nőgyógyászati vizsgálatát. A szociális ágazat által fentebb említett, 2022.12.23-án kelt belső vizsgálat is megállapította, hogy B. Zita részéről „elvárható lett volna a haladéktalan beavatkozás”.  1

Újpest polgármestere és alpolgármesterei (kivéve a szociális ágazatért felelős alpolgármestert) január 10-éig semmilyen tájékoztatást nem kaptak az ágazat részéről az ügyben. Ugyanakkor már ezen a napon olyan új, releváns, dokumentált információk merültek fel, melyek tartalma alapján minden állampolgár valamint városvezető számára is törvényi kötelezettséggel jár, hogy bejelenést tegyen a nyomozóhatóságnál. A IV. kerületi Rendőrkapitányság nem véletlenül rendelt el hivatalból nyomozást még a bejelentés napján kiskorú gyermek veszélyeztetésének bűntett alapos gyanúja miatt. Az önkormányzathoz tartozó intézmények és cégek üggyel kapcsolatban releváns információkkal rendelkező munkatársai bűntetőjogi felelősségük tudatában vállalták a tanúskodást a nyomozati eljárásban is! Az, hogy történt-e bűncselekmény vagy sem, azt a nyomozás fogja eldönteni.

Ugyanezen a napon, 2023.01.10-én Újpest polgármestere egyúttal belső, önkormányzati vizsgálatot is elrendelt az ügyben. Az önkormányzat független belső ellenőre által készített dokumentum (https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2023/01/1278_010_2023-feljegyze-s-vegrehajtasrol_NN2.pdf), egyértelműen alátámasztja a mulasztást: „Az észlelői és vezetői feladatok nem kerültek teljes körűen végrehajtásra, teljesítésre, a gyermek jogai sérültek, a Módszertan javaslatai, előírásai nem kerültek teljes körűen betartásra.” 2 Ezt követően az önkormányzat szociális intézményének vezetője nyilvánvalóan felelőssége teljes tudatában, minden körülményt mérlegelve döntött úgy, hogy B. Zita szakmai vezető munkaviszonyát rendkívüli felmentéssel megszünteti.

Egyéb iránt az ügyben megszólaló Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének nemcsak egy mulasztást elkövetett szakmai vezetőt, hanem az intézményben dolgozó szakembereket is  védenie és képviselnie kellene. Megjegyezzük, hogy az intézmény dolgozóinak fele, valamint három, az intézményben dolgozó és éppen ezért közvetlen információkkal rendelkező önkormányzati biztonsági őr, aláírással vállalva, levélben kérte az önkormányzatot, hogy „ne hagyja, hogy rajtunk torolják meg azt, hogy nem hunytunk szemet a kislányt ért vélelmezett bűncselekmény elbagatellizálása felett.” Továbbá még hozzátették: „A körülmények fojtogató légkört teremtettek, így harapódzott el a helyzet a gyermekotthonban. Egységesen kötelességünknek érezzük szakmailag és emberileg kiállni a kislány és fenyegetett dolgozók mellett.”  

A képviselő-testület 2023.01.23-i ülésén tárgyalta meg az esetet és az abban felmerülő kérdéseket, mely ülésén a képviselő-testület indokoltnak látta külső szakértő felkérésével az általánosságban az intézményben folyó szakmai munka átfogó átvizsgálását és ellenőrzését, valamint a képviselő-testület egyhangúan, pártállástól függetlenül vette tudomásul – beletérve az ágazatért felelős szociális alpolgármestert is – B. Zita felmentését.

Azóta egy közérdekű bejelentő jegyzőkönyvben nevét vállalva mondta el és állította azt önkormányzat jegyzőjének, hogy az eset kiderülését követően az esettel kapcsolatba hozható fájlokat, dokumentumok töröltek az intézmény használatában lévő laptopjáról. Ezt a laptopot jelen pillanatban Újpest Önkormányzatának jegyzője őrzi, hogy ha szükséges a nyomozóhatóság rendelkezésére tudja bocsátani további vizsgálatok végett. A jegyzőkönyvet a jegyző hivatalból továbbította a rendőrkapitányságra.

Önkormányzatunk a hivatalból érintett minden hatósággal teljes mértékben együttműködik.
Összességében tehát, az ágazati belső vizsgálat, és az önkormányzati belső ellenőrzés is megállapította a mulasztás tényét, a Szociális Intézmény igazgatója nyilvánvalóan felelőssége teljes tudatában eljárva döntött a szakmai vezető, B. Zita rendkívüli felmentéséről. Amennyiben ezt az érintett sérelmezi, természetesen bírósághoz fordulhat.  Az igazság minden részletének feltárása és az esetleges büntetőjogi felelősség tisztázása pedig a nyomozóhatóság dolga.

1 Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének belső vizsgálata (Ti/775/2022)  – megállapítás

2 Újpest Önkormányzatának Belső ellenőrzési Egységének belső vizsgálata KP/1278-10/2023.