2024. 06. 14. péntek

Vazul
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

Biztonságban a Halottak Napi hosszú hétvégén is

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a „Halottak Napjához” kapcsolódó megemlékezési időszakra. Ilyenkor várhatóan nagy számban kelnek útra az emberek, hogy leróják kegyeletüket a temetőkben. A Rendőrség kiemelt fontosságú feladatának tartja, hogy a megnövekedett forgalom miatti kellemetlenségeket enyhítse, illetőleg lehetőségeihez mérten mérsékelje a nagy tömeggel járó helyzetek balesetveszélyét, valamint megelőzze az események nyugalmát megzavaró bűncselekmények elkövetését.

Ezen az ünnepen nagyon sokan látogatják meg hozzátartozóik sírját, így a temetők környékén, az oda vezető utakon, de általában is a közutakon, a tömegközlekedési járműveken zsúfoltsággal számolhatunk.

A megemlékezés kegyeleti jellegére tekintettel a rendőrség fokozottan ellenőrzi a temetők környékét ebben az időszakban, a közterületi szolgálatot ellátó állomány rendőri intézkedései során feladata elsősorban segítő jellegű. A forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére irányulnak.

A rendőri intézkedések során fokozott figyelmet fordítanak a járőrök a temetők környékén a forgalom folyamatosságának biztosítására, a közlekedést akadályozó szabálytalan parkolások megakadályozására, megelőzésére, a bizonytalan, kellő helyismerettel nem rendelkező járművezetők segítésére, a tömegközlekedési eszközök akadálytalan forgalmának elősegítésére, a gyalogosok áthaladásának elősegítésére.

A tömegközlekedésben részt vevők nagy száma, a növekvő személy- és gépjárműforgalom indokolttá teszi, hogy ebben az időszakban a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a gépjárműlopások- és feltörések, az alkalmi lopások, a „trükkös” lopások, valamint a zseblopások megelőzésére.   

Megyénk, illetve Miskolc temetőiben és környékén folyamatos lesz a polgárőrök jelenléte is. Ezen kívül a kiemelt helyeken (Miskolcon a Szentpéteri kapu, Mindszenti temető, Vasgyári temető) a közterület-felügyelet munkatársai is segítik a megemlékezőket.

Az ünnep méltóságának megőrzése érdekében kérünk mindenkit, hogy a hosszú hétvége során legyenek körültekintők, tartsák be a közúti előírásokat. Lassabb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket. Legyen ez a hétvége a kegyeleté, a megemlékezésé.

B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda

Információs háttér:

Mindenszentek és a Halottak napja alkalmából szeretteinkre emlékezünk. Mindazokra, akik sajnos már nem lehetnek velünk. Ebben az időszakban gyakorlatilag az egész ország útra kel. Vannak, akik mindössze a közeli temetőbe gyalogolnak ki, a legtöbben ugyanakkor autóba ülnek, s az ország távolabbi részeibe is elutaznak azért, hogy leróják kegyeletüket, s elhelyezzék a megemlékezés és a szeretet virágait. Nem árt azonban tudni, hogy ez az időszak az átlagosnál is nagyobb veszélyt rejt a közlekedők részére.

Ezekben a napokban a közúti forgalom sűrűsége a többszörösére nő, s a veszély még tovább fokozódik, ha a megszokottnál lassúbb haladást lehetővé tévő zsúfolt utakon a járművezetők elveszítik türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell, hiszen az gyakran vezet közlekedési balesethez, amelynek a kimenetele előre soha nem jósolható meg. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy súlyos sérülés, vagy közúti tragédia már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhet.

Javasoljuk, hogy az utazás előtt ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát, s amennyiben még nem tették, szereltessék fel a téli gumiabroncsokat. Bár ezeknek a gumiabroncsoknak a használata nem kötelező, ugyanakkor +7 Cº alatt a biztonságos közlekedés érdekében feltétlenül ajánlott. Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe.

A gyalogosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb képviselői. Amennyiben kellő helyismerettel nem rendelkeznek, javasoljuk, hogy készítsenek útvonaltervet.

A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők – amennyiben van rá mód – lehetőség szerint használják ki a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket. A közlekedési eszközökön és a temetők környékén fokozottan figyeljenek a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok megjelenésére.  

A gépjárműlopások, illetve a gépjárművekből történő lopások, a bűncselekmények igen nagy százalékát teszik ki, ezért fontos, hogy a jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt mindig zárják le, mielőtt az autót elhagyják, még akkor is, ha rövid időre távoznak. Az indító kulcsot tartsák maguknál, hogy azt ne tudja illetéktelen megszerezni. Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak arra kijelölt őrzött parkolóban. Az esti órákban pedig olyan helyet válasszanak, ahol jó a közvilágítás, illetőleg a parkolóhely belátható és forgalmas. Mielőtt elindulnak a járművel, győződjenek meg arról, hogy a jármű zárszerkezete és az ablakok érintetlenek, mert az azokon látható sérülések feltörésre, vagy annak kísérletére utalhatnak.  Lehetőség szerint alkalmazzanak mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését szakműhelyben végeztessék el.  

Amennyiben észlelték, hogy feltörték, vagy ellopták járművüket, mielőtt bármihez hozzáérnének, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 107, vagy 112-es segélyhívó-számokon. A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja, hogy eredeti állapotban megőrizzék a helyszínen lévő nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik. Ha a helyszín megváltoztatása elkerülhetetlen volt (pl.: elsősegélynyújtás, közveszély elhárítás stb.), azt a kiérkező rendőrjárőrnek, a helyszíni szemle bizottság vezetőjének jelezni kell.  

Az úgynevezett alkalmi lopások elkerülése érdekében, célszerű egyfajta védelmi mechanizmust kialakítani, amely hatásos az értékek megóvására.  Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak, mint például a kerékpárok, csomagok, táskák, illetőleg egyéb értékek könnyű prédát jelentenek az elkövetőknek, amelyeket fizikai erőszak alkalmazása nélkül is, könnyedén eltulajdoníthatnak.  

A kerékpárlopások megelőzése érdekében jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, ahol a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben! A tartozékokat, mint pl.: sebesség mérő órát, lámpát, kulacsot, pumpát, illetve mindazt, ami mozdítható a kerékpárról, vegyék le és vigyék magukkal! Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkalmas jellemzőit, ismertető jegyeit (típus, vázszám, méret, szín, felszerelések, sérülések, stb.)! Az eltűnt kerékpárt a rendőrségnek ezen ismertető jegyek alapján van módja felkutatni. Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb, ún. mikropontos jelölési rendszer alkalmazásával egyedi azonosító jelekkel is elláthatják a kétkerekű járműveket. Használjanak legalább két, jó minőségű, masszív zárat! A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kerekeket is átéri! A kerék és a váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz (pl. fa, kerékpártároló, korlát, stb.) rögzítve!

Míg az alkalmi lopásoknál az elkövető a figyelmetlenségüket használja ki, addig a trükkös lopások esetében szándékosan idéznek elő olyan helyzeteket vagy szituációkat, amelyekkel erőszak alkalmazása nélkül követhetik el a lopást. Trükkös lopásoknak nevezzük azokat a bűncselekményeket, amelyek során az elkövetők valamilyen módon elterelik a sértettek figyelmét, és az emberi jóhiszeműségre építve értékeiket jogtalanul megszerzik, eltulajdonítják.

A trükkös lopások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy legyenek kicsit gyanakvóbbak, tartózkodóbbak, ne hagyjanak látható helyen semmilyen iratot és értéket a gépkocsiban! Ha kiszállnak a járműből, minden esetben zárják le a gépkocsit, még akkor is, ha nem távolodnak el tőle!

A „trükkös tolvajok” gyakori módszere, hogy sérülést okoznak a sértett autójának kerekén, majd amikor az áldozat/sértett később megállásra kényszerül, figyelmét elterelve ellopják az elérhető értéktárgyakat. Jellemző lehet az is, hogy az elkövetők fényjelzéssel, mutogatással jeleznek a sértettnek, majd miután az megáll, valamilyen nem létező műszaki hibára hivatkozva elterelik a gyanútlan autós figyelmét és a nyitott járművéből az értékeket eltulajdonítják.

Előfordulhat, hogy a tolvajok információkérés ürügyével állítják meg a kiszemelt áldozatot, és a fentiekhez hasonló módszerek alkalmazásával károsítják meg. A trükkös lopás kategóriájába sorolható a rendőri jelleg színlelésével, és a nagyobb városokban a pénzintézetek környékén a pénz felvételét követően elkövetett lopás is. A fenti esetek többségében, a sértett csak később észleli a lopás tényét.

A zseblopásokat jellemzően az utcán, illetőleg tömegközlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem látható helyre, amikor elindulnak otthonról. Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat, a telefonjukat. A PIN-kódot ne tartsák a bankkártya mellett! Igyekezzenek azt megjegyezni, vagy a kártyától jól elkülönített helyre, nem felismerhető módon feljegyezni!  Ne tartsanak maguknál sok készpénzt, lehetőleg bankkártyával fizessenek.

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A pénz- és irattárcát ne a táska, kosár tetején tartsák, de még a nadrág hátsó zsebeiben sincsenek biztonságban, csak a belső zsebek kínálnak megfelelő védelmet. Pénzüket kisebb címletekben, több helyen, irataikat pedig a lakás- és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárolják! Hűvösebb időben a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe, ezért külső zsebben ne tartsanak értéket! Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák testükhöz és azt mindig tartsák maguk előtt.

Ha mégis megtörtént a lopás, és észre is vették a tolvaj cselekményét, lehetőség szerint ne szálljanak szembe a támadóval, mert általában nem egyedül „dolgozik”! Hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget! Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréljenek zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltsák azt le!  Használjanak olyan, a kereskedelmi forgalomban kapható pénztárcát, mely egy kis lánccal az övhöz vagy a táskához rögzíthető.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Lemaradt a felszállásról
Lemaradt a londoni gépről egy román utas, akit az M4-es autóúton ellenőriztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának járőrei. …

További cikkek