2024. 02. 24. szombat

Szökőnap
1 EUR 388 HUF
1 GBP 455 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Hírek
  • »
  • Újra megnyithatnak a bíróságok június 1. napjától

Újra megnyithatnak a bíróságok június 1. napjától

Május 26-án benyújtásra került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. sz. törvényjavaslat, amelynek a polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezései lényegileg megegyeznek a megelőző napon megjelent 229/2020. Korm. rendelet rendelkezéseivel. A kormányrendelet június 1. napján lép hatályba és feltehetőleg addig lesz alkalmazandó ameddig az Országgyűlés el nem fogadja a törvényjavaslatot, hívják fel a figyelmet Tamási Artúr és Alexandra Krisztián, a Baker McKenzie szakértői.

 Mind a kormányrendeletet mind a törvényjavaslatot a régi és az új Polgári Perrendtartás alatt indult eljárásokra is alkalmazni kell majd. A törvényjavaslat és a kormányrendelet értelmében a bíróságok újra nyitnak június 1. napjától és az eljárásokra ismét a régi és az új Polgári Perrendtartás rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi elérésekkel.

Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható. Ilyen eset lehet például az, ha a fél akit a tárgyaláson személyesen meg kellene hallgatni házi karanténban van, de alkalmazásra kerülhet ez a szabály a járványveszély súlyosbodása, egy esetleges második hullám esetén is. Ekkor a bíróság „videokonferencia” keretében megtarthatja a tárgyalást.

A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amennyiben a tárgyalóteremben nem megoldható a másfél-két méter betartása a hallgatóság soraiban, akkor bíróság a nyilvánosság korlátozhatja a védőtávolság betarthatósága érdekében.

Főszabály szerint továbbra sincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll (pl. tanú meghallgatást olyan idősotthonban kéne lefolytatni, amelyet karantén alá vontak).

A jogi képviselő nélkül eljáró felet továbbra is megilleti az a kedvezmény, hogy keresetét  az erre rendszeresített nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti és az esetleges hiányok esetén részletes kioktatást kap a bíróságtól.

Speciális átmeneti szabályok vonatkoznak a folyamatban lévő ügyekre, amelyekben a 2020. március 31. napja és 2020. június napja közötti időszakban hatályos járványhelyzeti szabályok alapján folyt az eljárás.

Így amennyiben az új Polgári Perrendtartás hatálya alatt indult ügyben a bíróság a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban írásban beszerezte a perfelvétel lezárásához szükséges nyilatkozatokat, a perfelvételt továbbra is perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le a felek erre való írásbeli figyelmeztetése mellett, mely alapján a felekés további nyilatkozatot tehetnek.

Ha a bíróság a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a perfelvétel lezárásának feltételei nem állnak fenn, akkor a bíróság a perfelvételt az általános szabályok alapján, szükség szerint perfelvételi tárgyalás kitűzésével folytatja.

Abban az esetben, ha a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban a bíróság az új Polgári Perrendtartás hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, a régi Polgári Perrendtartás hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást még nem tűzte ki, az eljárást a tárgyalás kitűzésével folytatja. Ha a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban a bíróság a tárgyalást kitűzte, a bíróság meghatározza a tárgyalás helyét és erről értesíti a tárgyalásra megidézetteket.

Főszabály szerint a bíróság az ítéletét a tárgyaláson hirdeti ki. Azonban, ha a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. Hasonlóképpen, perbeli egyezség esetén ha a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja.

A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróság továbbra is tárgyaláson kívül jár el, ha a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról. Ekkor azonban, ha a felek az értesítést követően közösen kérik a tárgyalás megtartását, akkor a bíróság kitűzi a tárgyalást.

A fenti szabályok azt jelentik, hogy a peres eljárások néhány átmeneti szabály alkalmazása mellett visszatérnek a normál kerékvágásba, azonban a szabályozás lehetőséget biztosít a bíróságoknak arra, hogy szükség szerint alkalmazkodjanak a járványveszély alakulásához, egyrészt a nyilvánosság tárgyalásról való kizárása, másrészt a tárgyalás videokonferencia keretében való megtarthatósága révén.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Áldozatok közös nyilatkozata
Kedves túlélő! Elsőként hozzád szeretnénk szólni: tudjuk, hogy milyen nehéz ez a teher amit cipelsz. Szeretnénk, ha tudnád, hogy ez nem a te szégyened…
Lemondott Dr. Varga Judit
Magyarország köztársasági elnöke a mai napon lemondott. A rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságü…
Lemondott Novák Katalin
Novák Katalin nyilatkozata Budapest, 2024. február 10., szombat (MTI) - Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl! Most Önö…

További cikkek