2024. 06. 24. hétfő

Iván
1 EUR 394 HUF
1 GBP 465 HUF

Nemzeti ünnep – a kitüntetettek névsora

Az államalapítás ünnepe alkalmából Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügy-miniszter a Néprajzi Múzeumban, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Színházban adott át állami kitüntetéseket.
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2013. augusztus 20., államalapító Szent István ünnepe alkalmából az alábbi kitüntetéseket adományozta.


Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést

a felnövekvő nemzedékek érdekében végzett több évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként Levente Péter Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittanárképző Tagozatának meghívott tanára részére,

a magyar történelemtudományt gazdagító, az 1944-1956 közötti magyar politikatörténeti és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét kutató tudományos munkásságáért, oktatói tevékenységéért, példaértékű pályafutása elismeréseként dr. M. Kiss Sándor, a történelemtudomány kandidátusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a közigazgatásban – különösen Kecskemét város és a megye érdekében – végzett több évtizedes eredményes szakmai munkája elismeréseként dr. Metzinger Éva, Kecskemét Megyei Jogú Város nyugalmazott jegyzője részére.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést

több évtizedes tudományos, tudományszervezői, széles körű oktatói és publicisztikai tevékenysége, a Hispanisztikai Tanszék létrehozása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként dr. Anderle Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hispanisztika Tanszékének professor emeritusa részére,

több évtizedes, határon túl is számon tartott tudományos és kutatómunkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, a gyógyszerészképzésben végzett sokoldalú munkája elismeréseként
dr. Barthó Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, farmakológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,

az agrár-felsőoktatásban végzett rendkívül színvonalas oktatói és vezetői tevékenysége, nemzetközileg is nagyra becsült zoológiai, állatökológiai, méhészeti és növényvédelmi tudományos munkássága, ismeretterjesztői szaktanácsadó munkája elismeréseként dr. Benedek Pál, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára részére,

a régi magyar irodalom kutatása, nemzeti kultúránk megőrzése és gyarapítása érdekében végzett négy évtizedes tudományos, oktatói, tudományszervezői munkássága, példaértékű életpályája elismeréseként Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa részére,

több évtizedes oktató-nevelő munkája, a család intézményének védelme érdekében végzett kitartó és áldozatos tevékenysége elismeréseként Blanckenstein Miklós, a Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet rektora, kanonok részére,

a rendszerváltozás utáni demokratikus és a minőségi magyar sajtó helyreállítása érdekében végzett tevékenysége, példaértékű újságírói, oktatói, szerkesztői munkája elismeréseként dr. Borókai Gábor Tamás újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője részére,

kiemelkedő sporteredményeiért, a magyar sport érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, életpályája elismeréseként Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző részére,

évtizedes kimagasló újságírói, szerkesztői és szépírói tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként Fábián Gyula író, újságíró, szerkesztő részére,

az oktatás-nevelés megújításáért és a nehézsorsú fiatalok érdekében végzett sokirányú áldozatos munkájáért Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tartományfőnöke részére,

több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkájáért és lelkészi szolgálatáért, példaértékű életpályája elismeréseként dr. Frajka J. Félix, a Budapest Rózsadombi Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság igazgatója részére,

a magyar képzőművészetet gazdagító irodalmi illusztrációiért, sajátos hangulatú, bravúros technikai tudásról számot adó alkotásaiért Gyulai Líviusz, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, érdemes művész részére,

több évtizedes régészeti és építés- valamint településtörténeti kutatásaiért, gazdag publikációs tevékenységéért, műemlékeink védelme érdekében végzett példás munkájáért dr. Horváth István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának címzetes igazgatója részére,

jelentős oktatási, tudományos kutatási eredményeiért, a műszaki felsőoktatás és innováció regionális megerősítéséért, az ipari együttműködések kiszélesítéséért végzett eredményes munkája elismeréseként dr. Jereb László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának egyetemi tanára, volt dékán részére,

több évtizedes, az alkaloidkémia területén elért, nemzetközileg is számon tartott tudományos eredményeiért, kiemelkedő oktatói, publikációs és szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Kalaus György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére,

a funkcionálanalízisben elért – nemzetközi mércével mérve is – kiváló eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Kérchy László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Matematikai Tanszékcsoportja Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a fordítástudomány magyarországi meghonosítása érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, eredményes oktatói munkája, a tudományos közéletben betöltött szerepe elismeréseként dr. Klaudy Kinga, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének egyetemi tanára részére,

több évtizedes nemzetközileg is számon tartott, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként Kovács László Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője részére,

az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával összefüggő másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként dr. Menyhárd Attila PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

a közelmúlt és a jelenkor emberi történéseit feltáró regényeiért és esszéírói munkásságáért Mohás Lívia József Attila-díjas író, pszichológus részére, a kitüntetést fia, Kiss Álmos Péter veszi át,

az 1956-os forradalom és szabadságharc, a magyar bajtársiasság eszméiért, az egyetemes emberi értékekért és a magyar érdekek érvényre juttatása érdekében tanúsított bátor kiállása elismeréseként Palocsay Huba, a Saar-vidéki Tartományi Bíróság nyugalmazott gazdasági kollégiumi vezető bírója részére,

a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért dr. Petz Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara Analízis Tanszékének egyetemi tanára részére,

demográfiai és családszociológiai kutatásaiért, érdemdús munkássága elismeréseként dr. Pongrácz Tiborné, a szociológiai tudomány kandidátusa, demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének igazgatóhelyettese részére,

a magyar és nemzetközi marketing, a marketingstratégia, a termék- és árpolitika területén végzett, határainkon túl is nagyra becsült tudományos kutatói munkássága, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Rekettye Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professor emeritusa részére,

nemzetközileg is nagyra becsült építészettörténeti tudományos és kutatói munkássága, publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Sisa József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Művészettörténeti Intézetének igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Informatikai Karának egyetemi tanára részére,

a középkori magyar királyság írásos dokumentumai, az egyháztörténet terén végzett tudományos kutatásai, annak eredményei, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként Solymosi László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelmi Intézetének egyetemi tanára részére,

nemzetközileg is számon tartott biokémiai és tudományos kutatómunkájáért, példaértékű oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Tőzsér József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának dékán-helyettese, egyetemi tanára részére,

több mint négy évtizedes példaértékű elhivatott oktató-nevelő munkája elismeréseként Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella nyugalmazott pedagógus részére,

nemzetközi hírű gerincgyógyítói munkássága, tudományos eredményei, sikeres újításai és a sportegészségügyért végzett tevékenysége elismeréseként dr. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója, gerincsebész, ortopéd szakorvos részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést

a gazdaság fejlesztése, a sport támogatása, a közösség építése, valamint a polgári értékrend erősítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként Antók Zoltán üzletember részére,

a műszaki tudományok, a környezetvédelem és a szabványosítás területén végzett több évtizedes munkásságáért és a határainkon átnyúló nemzetpolitikai tevékenysége elismeréseként dr. Báthory Katalin vegyészmérnök, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,

hét évtizedes alkotói munkássága elismeréseként Csonka Ernő festőművész részére,

a magyar vállalkozások fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként Gém Erzsébet, a Magyar Fejlesztési Bank vezető közgazdásza részére, több évtizedes szakmai munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Goda Gyula ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részére,

a közjóért tevékenykedő, a megújuló civil szféra érdekében végzett önzetlen szakmai munkája elismeréseként dr. Herczegh Margit ügyvéd részére,

a gazdasági életben végzett innovatív tevékenységéért, illetve a civil szervezetek és a kulturális élet támogatásában betöltött jelentős szerepéért Kukoda Nándor, a SÉD-COOP 2000 Zrt. elnök-igazgatója részére,

négy évtizedes aktív honismereti-helytörténeti munkája elismeréseként dr. Tölgyesi József, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola főiskolai docense, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja részére,

több évtizedes ügyvédi munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Török Ferenc, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára részére,

Magyar Arany Érdemkereszti polgári tagozata kitüntetést

több évtizedes műemlékvédelmi és veszprémi helytörténeti munkája, gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként Balassa László nyugalmazott építész, műemlékes szakmérnök, az Országos Műemléki Felügyelőség Műemlékvédelmi Hivatalának volt területi felügyelője részére,

Magyarország 1945-1956 közötti történetének valósághű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként Bank Barbara történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának levéltárosa részére,

a magyar kultúra és művészet délvidéki magyarság körében történő terjesztése érdekében végzett elkötelezett munkássága elismeréseként Bicskei Zoltán, a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely igazgatója részére,

a felvidéki magyarságért történő példaértékű kiállásáért, a hit a nemzeti öntudat erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Burián László esperes, plébános részére,

Nógrád megye közegészségügyi és járványügyi helyzetének folyamatos javítása érdekében végzett sokoldalú munkája, szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként dr. Dömsödy Péter, az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének nyugalmazott megyei tisztifőorvosa részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,

a dél-bánáti szórványban élő magyar nemzeti közösség identitásának megőrzését szolgáló művelődésszervezői és oktató-nevelői munkásságáért Dulka Andor, az ürményházi Doszitej Obradovity Általános Iskola kihelyezett tagozatának töténelemtanára, a Vajdasági Magyar Pedagógusok egyesületének aktív tagja részére,

keresztény értékeket képviselő elhivatott művészi tevékenysége elismeréseként Fazekas Magdolna festőművész részére,

a nők elleni erőszak felszámolása, az emberi élet védelme érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként Frivaldszky Edit, az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület elnöke részére,

a kortárs magyar és egyetemes színház- és képzőművészet több évtizedes, magas színvonalú és értékcentrikus szervezése, bemutatása érdekében végzett munkájának elismeréseként id. Hegyeshalmi László, a Mestermű Galéria alapító vezetője részére,

két és fél évtizedes önkéntes ifjúságnevelő tevékenysége elismeréseként Irsay-Nagy Dénes, a Csodaszarvas 2002 Bt. ügyvezető igazgatója részére,

az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként Jaczkó György, a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség parókusa részére,

kimagasló és eredményes közszolgálati munkája elismeréseként dr. Koczka Károly Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője részére, aki a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át,

több évtizedes eredményes és lelkiismeretes pedagógiai és intézményvezetői munkája elismeréseként Kovács Kolosné, a Budapest XII. kerületi Arany János Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott címzetes igazgatója részére,

a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház munkahelyi és szakmai közösségéért, szakmai fejlesztésekért és a patológiai osztály működtetése érdekében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként dr. Liechtenstein-Zábrák József, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Patológiai Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

évtizedeken át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki kitelepítettek emlékének ápolásáért Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság kuratóriumi elnöke részére,

Veszprém város településszerkezetének és településképének kialakításáért végzett munkásságáért, valamint több évtizedes építészeti tevékenysége elismeréseként Ruttkay Miklián Gyula Ybl-díjas építész, nyugalmazott közép-dunántúli területi főépítész részére,

sportolói, edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként Szigeti Csaba golfedző részére,

a gyermekek és a fiatalok érdekeinek képviselete érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű nevelőszülői tevékenysége elismeréseként Tolnai Péter, Pusztaottlaka Község Önkormányzatának munkatársa, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének térségi tanácsnoka részére,

önzetlen kultúra- és hagyományápoló tevékenysége elismeréseként Tóth Kálmán, a ludasszállási kápolna felújítója részére,

a Veszprémi Állatkert és ezzel Veszprém város turisztikai vonzerejének növelése érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként Török László, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként Tringer László mesteredző, a Profi Magyar Golfszövetség alapító-elnöke részére.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést

négy évtizedes igazságügyi szolgálata elismeréseként Gorza Róbertné, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tisztviselője, irodavezetője részére,

a közösségi tájékoztatás terén végzett áldozatos munkájáért Krisztován Anna, az Orosházi Média Kft. felelős szerkesztője részére,

négy évtizedes magas színvonalú, kiemelkedő munkája és példamutató tanári életpályája elismeréseként dr. Rózsás József Patrik, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium nyugalmazott tanára részére,

lelkipásztori szolgálatáért, az elesett, hátrányos helyzetű emberek megsegítése, az ifjúság erkölcsi, hitéleti nevelése, a helyi közösség életében hosszú évtizedek óta végzett léleképítő munkája elismeréseként Soroncz Ferenc, a Bölcskei Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa részére,

átlagon felüli szakértelemmel és hivatástudattal végzett irodavezetői munkássága elismeréseként Szabadi Endre Kálmánné, legfőbb ügyészségi irodavezető részére,

a talajvédelmi szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Szabóné Kele Gabriella, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,

az oktatás-nevelés területén végzett több évtizedes, példaértékű pedagógusi, közéleti munkája elismeréseként Szíjártó Miklósné, a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,

példamutató szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként Vancsai Terézia, a Kecskeméti Járásbíróság irodavezetője részére,

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést  a köz szolgálatában végzett közel öt évtizedes munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként Büki Györgyné, Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának műszaki asszisztense részére,

a veszprémi Mártírok utcai és a Tizenháromváros téri temetőben az 1956-os forradalmárok, valamint az 1948-as honvéd katonák sírjának gondozásáért Egressy Károly részére,

több évtizedes kiemelkedő művészi és művészetszervező tevékenységéért, Zala megye művészeti, kulturális életének gazdagításáért Nemes László festőművész részére.

Kitüntetések a Nemzeti Színházban

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át a Nemzeti Színházban.

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át

Dr. Fenyvesi Máté, magyar válogatott labdarúgó, állatorvos részére,
Finta József, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Állami és Kossuth-díjas építész részére, Dr. Jávor András, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese részére, Schrammel Imre, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas keramikusművész, Érdemes Művész részére, Dr. Szabó Imre, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja részére,
Dr. Zalaváry Lajos, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas építészmérnök részére, valamint Dávid Gyula, irodalomtörténész, szerkesztő részére.

A miniszter Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át

dr. Bakos Tóth Márta, a „Második Otthon” Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona klinikai gyermek szakpszichológusa részére, dr. Bartha László, a kémiai tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyész- és Folyamatmérnöki Intézet egyetemi tanára részére, dr. Bíró György Balázs, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Miskolci Egyetem Állam- és jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár részére, Blaskó János, szobrászművész, nyugalmazott főiskolai tanár részére, Csermely Péter, újságíró, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese részére, dr. Hencz Péter, nyugalmazott főorvos, intenzívterápiás, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos részére, dr. Hetesi Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar intézetvezető egyetemi docense részére, dr. Hidán Csaba, régész, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusa részére, Jámborné Balog Tünde, író, grafikusművész részére, dr. Jánosa András PhD, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára részére, Jékely Zsolt, nyugalmazott főosztályvezető részére, Kátó Sándor, színművész, rendező, az Algyői Móra Ferenc Népszínház alapítója, művészeti vezetője részére, Kovács Gergelyné, kultúrtörténész részére, dr. Laczkó András, irodalomtörténész, a Népi Írók Baráti társasága társelnöke részére, Lebó Ferenc, érem- és szobrászművész részére, dr. Mosonyi Attila PhD, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának főorvosa részére, dr. Nagymihályi Géza, görög katolikus lelkész, művészettörténész részére, Németh Alajos, előadóművész, zeneszerző, a Bikini Együttes vezetője részére, Nyulászi András, nyugalmazott testnevelő tanár, öttusaedző részére,  Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének elnöke, a Magyarországi Evangéliumi Aliansz elnökhelyettese részére, dr. Sárdi Katalin PhD, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére, Sárkány Árpád, erdőmérnök, az ABIES HUNTING alapítója részére, Solymosi Tari Emőke, a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneirodalom tanára részére, dr. Stirling János PhD, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára részére, dr. Szakács Ferenc PhD, pszichológus, az Általános Vállalkozási Főiskola rector emeritusa részére, Szikora Róbert, zeneszerző, előadóművész részére, Szilágyi Imre, Csokonai Vitéz Mihály-díjas grafikusművész részére, Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes PhD, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékán-helyettese, egyetemi docens részére, valamint dr. Friedrich Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére.

A miniszter Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át

Bárdos István, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke részére,
Bordás Andrásné, az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria intézményvezetője részére, Borsos János, a Magyar Pálos Rend volt tartományfőnöke, nyugalmazott plébános részére, Debreczeni Sándor késes népi iparművész részére, F. Tóth András Tibor, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója részére, Fazekas László, a budapesti Farkasréti Általános Iskola igazgatója részére, Gyetvai Anna Zsuzsanna, az egri Eszterházy Károly Főiskola Humán Erőforrás Irodájának igazgatója részére, dr. Hegedűs Jenő, a matematikai tudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Matematikai Tanszékcsoportjának egyetemi docense részére, Joseph Kádár, festő-, grafikus- és szobrászművész, művészeti író részére, Molnár Ilona, a Győri Balett igazgatóhelyettese részére,

dr. Nagy István PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense részére, Nagyné Bitter Ilona, a budapesti Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola igazgatója részére, Németh Lajos, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tanszékvezető egyetemi mestertanára részére, Pappné Gyulai Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Megyeközponti Tankerületének igazgatója részére, Róka István, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére, Simon Ferenc, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére, Szabó János, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány táncház és művészeti vezetője részére, dr. Szilágyi György, a Semmelweis Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Intézetének igazgatója részére, Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére, Téglás László, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója, tanára részére, dr. Tóth István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményvezetője részére, Ungvölgyi János András, a LIA Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola Szolnoki Tagintézményének igazgatója részére, Virágvölgyi Márta, az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára részére, valamint dr. Király Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete Angol Nyelvpedagógiai Tanszékének egyetemi adjunktusa részére.

Balog Zoltán Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át

dr. Czimbalmos Istvánné dr. Fehér Edit, a balassagyarmati Reménysugár Otthon igazgatója részére, dr. Geri Józsefné, a budapesti Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tanára részére, Gorondy Novák Judit, az International House Nyelviskola nyelvtanára részére, Gömöri Éva, a Honvéd Együttes táncos szólistája részére, Horváth Ilona, a kecskeméti Katona József Színház gazdasági vezetője részére, Horváth Imréné, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Dékáni Hivatalának tanulmányi koordinátora részére, Ispánkiné Gede Éva, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola karvezetője, énektanár részére, Kálmán Péter népzenész, etnográfus, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola tanára részére, dr. Kerékgyártó Csilla, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Oktatásszervezési Központjának oktatási igazgatója részére, Ladics Tamásné, a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolájának intézményegységvezető- helyettese, tanára részére, Marton Klára Anna, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum restaurátor csoportvezetője részére, Pap Adrienn balettművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa részére, Szabó Zsuzsanna, a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Jakabszállás Óvodája óvodapedagógusa részére, valamint Ledniczky Beáta, a Magyar Táncművészeti Főiskola intézeti titkára részére.

A miniszter Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át

Hrúz Dénes, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene tanszék-vezetője részére, Somogyi Edit, a Magyar Állami Operaház művészeti titkára részére, Tamás László, fazekas részére, Tompa Attila, a Honvéd Együttes tánckari tagja részére, Varga György, a Győri Balett színpadmestere, ügyelője részére.

MTI   

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, hogy újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, amiket a vasárnapi önkormányzati választás során adtak l…

További cikkek

126863
„Vakablak” Kerekeken guruló, cigarettával kitömött ablakokat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Győr-…