2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Figyelem !1 %1%1%

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 % felajánlásához kapcsolódó kedvezményezetti feltételekről

A személyi jövedelemadójuk 1+1 %-ának magánszemélyek által felajánlott összege várható nagyságáról és a kedvezményezetté válás törvényi feltételeiről az állami adóhatóság szeptember 1-ig küld értesítést a felajánlással érintett szervezeteknek.
A felajánlott összeg igénylésére szolgáló 1137A. számú adatlap 2011. szeptember 1-től honlapunkról lesz (www.nav.gov.hu) letölthető.
A felajánlott összeg kiutalását az adóhatóság akkor teljesítheti, ha a felhívó levél kézbesítésétől számított 30 napon belül a szervezet – ezen adatlap valamint a kitöltési útmutatóban szereplő törvényileg előírt mellékletek benyújtásával – nyilatkozza és igazolja, hogy megfelel a törvényi feltételeknek.
A törvényi feltételek igazolására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a szervezet képviseletére jogosult személy objektív akadályoztatásáról igazolási kérelmet nyújthat be, mely során az elmulasztott dokumentumokat is pótolni kell.
A kitöltött adatlapot a kedvezményezettek – postai úton, személyesen vagy elektronikusan – juttathatják el az adóhatóság részére.
Az elektronikus úton történő beküldés feltétele az okmányirodai regisztráció illetve az ahhoz kapcsolódó adóhatósági bejelentés. Ezzel kapcsolatos részletes információ a NAV honlapján található.
Nem illeti meg a kedvezményezettet a felajánlott 1 % összege, ha 2011. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1137A. számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban, akárcsak egy napig, olyan a NAV illetve az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozása állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetést nem kapott.
Kivételes méltányosságot érdemlő esetben, ha az 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti, a NAV eltekinthet a köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Erről az érintett szervezet a 1137A adatlapon is nyilatkozhat, de a kedvezményezetti feltételek igazolására irányuló eljárás keretében is élhet ezzel a lehetőséggel.
A körülmények mérlegelését követő pozitív döntés után a felajánlott összeget csak akkor utalja ki az adóhatóság, ha a kedvezményezett szervezet a fennálló köztartozást rendezte.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatással foglalkozó igazgatóságainak ügyfélszolgálatai készséggel adnak tájékoztatást a kedvezményezetti nyilatkozatokkal és egyéb okiratokkal kapcsolatosan, továbbá Hivatalunk honlapján (www.nav.gov.hu) is részletes ismertető található e témával kapcsolatban.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…