2024. 07. 15. hétfő

Henrik, Roland
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF
Legyen egyenlő bér és esély

Legyen egyenlő bér és esély

Legyen egyenlő bér és esélyAz Európai Bizottság jelentősen csökkenteni kívánja a nők és a férfiak bére közötti különbséget

Az Európai Bizottság intézkedések egész sorát tervezi, melyek célja a férfiak és a nők bére közötti különbség jelentős csökkentése az elkövetkező öt évben. Az EU-ban az átlagos bérrés jelenleg 18 %-os. Ezen arány csökkentése érdekében a Bizottság figyelemfelkeltő intézkedéseket tervez a munkáltatók körében, elősegíti a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó kezdeményezéseket és támogatja a nemek közötti bérrést mérő eszközök kidolgozását. Másfelől nem zárja ki új jogi eszközök bevezetését sem. A Bizottság konzultálni szándékozik az európai szociális partnerekkel és elemezni fogja néhány lehetséges intézkedés hatását: szankciók szigorítása, a fizetések átláthatóságának biztosítása és rendszeres jelentéstétel a bérrésről. Az Eurobarometer mai napon közzétett felmérése alapján az európaiak több mint 80 %-a támogatja a nők és a férfiak bére közötti különbség csökkentését célzó sürgős intézkedéseket.

„Nyugtalanítónak tartom, hogy a nemek közötti bérrés az elmúlt 15 évben alig csökkent, sőt, néhány országban tovább nőtt”, nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztosa. „A jelenlegi válságban Európa nem engedheti meg magának a nemek közötti bérrést. Minden rendelkezésünkre álló eszközt be kell vetnünk, hogy csökkenjen a nemek közötti bérrés. A tagállamokkal együtt arra törekszünk, hogy e Bizottság mandátumának végére jelentősen csökkentsük a nemek közötti bérrést az EU-ban.”

A nemek közötti bérrés – a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség az egész gazdaságban – az EU-ban jelenleg 18 %-os, az egyes országok és ágazatok közötti jelentős különbségek mellett. A mérőszám azt jelzi, hogy a munkaerőpiacon jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn, amelyek gyakorlatilag elsősorban a nőket érintik. A bérrés csökkentése több szinten tesz szükségessé fellépéseket az – ugyancsak többszintű – okok felszámolása érdekében.

A Bizottság 2010 második felében új uniós stratégiát terjeszt elő a 2010-2015 évekre a nemek közötti egyenlőségről. Ennek egyik fő prioritása a nemek közötti bérrés elleni küzdelem. A Bizottság a bérrés csökkentése érdekében az összes rendelkezésre álló – jogi és nem jogi – eszközt fel fogja használni.

A Bizottság az európai szociális partnerekkel közösen részletesen elemezni fogja néhány lehetséges intézkedés hatását, különösen a következők tekintetében:

 • Jelentéstétel a nemek közötti bérrésről és a fizetések átláthatóságának biztosítása a vállalatok és az egyének szintjén vagy kollektív alapon tájékoztatás és a munkavállalókkal folytatott konzultáció révén.

 • A nemek szempontjából semleges munkakör-besorolások és fizetési skálák biztosítására irányuló kötelezettség megerősítése.

 • Az egyenlő díjazáshoz való jog megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezések javítása, azok visszatartó jellegének és arányosságának biztosítása (például szigorúbb szankciók alkalmazása ismételt jogsértés esetében).

A Bizottság ezen kívül:

 • Felkelti a munkavállalók, a munkáltatók és a nagyközönség figyelmét a bérrés okaira és a lehetséges megoldásokra,

 • Elősegíti a nemek közötti egyenlőség munkahelyen történő előmozdítását célzó kezdeményezéseket , pl. egyenlőség címkék, szabályzatok és díjak által. Franciaország például 2004-ben hozott létre egyenlőség címkét („Label égalité professionnelle”). A vállalatok három évre szerezhetik meg a címkét, ehhez egy bizonyos eljárást kell követniük és számos területen kell elkötelezettséget mutatniuk a nemek közötti egyenlőség iránt, mint pl. létszámtervezés, karrierfejlesztés, és a kulcspozíciót betöltő nők előléptetése.

 • Támogatja az olyan eszközök kidolgozását, amelyek segítik a munkáltatókat a vállalataikon belüli nemek közötti bérrés elemzésében . Németország például a bérrés kiszámítására alkalmas szoftvert fejlesztett ki. Ez az eszköz elősegítheti a helyzet tudatosítását a munkáltatókban, és a nemek közötti bérrés elleni intézkedések meghozatalát.

 • Javítja a bérrést jelző adatok szolgáltatását és minőségét.

A nemek közötti egyenlőtlenségek munkaerőpiacon történő visszaszorítása kulcselemét képezi az EU gazdasági és foglalkoztatási stratégiáját a következő évtizedre meghatározó Europe 2020 tervnek (lásd IP/10/225 ). A svéd EU-elnökség által 2009-ben elvégzett tanulmány szerint az EU-tagállamokban a foglalkoztatás területén mutatkozó nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolása akár a GDP 15-45 %-os növekedését is eredményezheti.

A Bizottság jelenleg tanulmányt készít a nemek közötti egyenlőség munkahelyen történő előmozdítását célzó kezdeményezésekről. E tanulmány eredményeit május 5-én teszik közzé.

Háttér

Az Eurobarometer nemek közötti egyenlőséget vizsgáló felmérése alapján az európaiak szerint a nemek közötti bérrés csökkentése éppúgy kiemelt fontosságú a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek visszaszorításában, akárcsak a nők elleni erőszak visszaszorítása. Az európaiak 82 %-a szerint sürgős intézkedésekre van szükség a nemek közötti bérrés megszüntetésére. A megkérdezettek 62 %-a úgy véli, hogy hazájában széles körben elterjedt a nemek közötti egyenlőtlenség. A megkérdezettek 66 %-a szerint javult a helyzet az elmúlt évtizedben.

Az egyenlő díjazásról szóló uniós és nemzeti jogszabályoknak köszönhetően a közvetlen diszkrimináció – az azonos munkát végző férfiak és nők fizet ése közötti különbség – esetei csökkentek. A bérrés azonban jóval túlmutat ezen: a mérőszám azt jelzi, hogy a munkaerőpiac egészén diszkrimináció és egyenlőtlenség áll fenn, ami gyakorlatilag elsősorban a nőket érinti.

A nemek közötti bérrés hatással van az életkeresetekre, ami azt jelenti, hogy a nők kevesebb nyugdíjat kapnak majd. Ennek eredményeként a nőket a férfiaknál jobban érinti a tartós és súlyos szegénység: 65 éves vagy annál idősebb életkorban a nők 22 %-át fenyegeti szegénység, míg ez az arány a férfiaknál 16 %.

A figyelemfelkeltést célzó intézkedések döntő szerepet játszanak a munkáltatók, a munkavállalók és az érintettek tájékoztatásában arról, hogy miért áll fenn még mindig a nemek közötti bérrés, és az hogyan csökkenthető. A Bizottság ezért elindítja az uniós tájékoztatási kampány második fázisát, melyet a 27 EU-tagállamra kiterjedő decentralizált intézkedések kísérnek. Egy új, a nemek közötti bérrést kiszámító, online elérhető kalkulátor segítségével a munkavállalók és a munkáltatók meghatározhatják a nemek közötti bérrést.

Az Európai Bizottság megerősíti a nők és férfiak közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét

Az Európai Bizottság a nemzetközi nőnap közeledtével a nők chartájával megerősítette és elmélyítette a nők és férfiak közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét. E politikai nyilatkozat öt kulcsfontosságú cselekvési területet emel ki és kötelezi a Bizottságot, hogy az elkövetkező öt évben valamennyi szakpolitikai területen ügyeljen a nemek közötti egyenlőségre, és célzott intézkedésekkel ösztönözze az egyenlőséget (lásd még: IP/10/236 és MEMO/10/65 ).

„A charta a Bizottság kötelezettségvállalás a arra, hogy a nemek közötti egyenlőség valósággá váljon az Unióban. A nők és a férfiak a mai napig széles körben egyenlőtlenségekkel találják szemben magukat, ami komoly következményekkel jár a gazdasági és társadalmi kohézióra, a fenntartható növekedésre és a versenyképességre, valamint az európai népesség elöregedésére nézve. Ezért fontos, hogy a jövőbeli Európa 2020 stratégiában , amelyet a Bizottság az elkövetkező öt évben dolgoz majd ki, erőteljes szerepet kapjon a nemek közötti egyenlőség. Különösen válság idején van szükség arra, hogy (mind a nők, mind a férfiak érdekében) valamennyi szakpolitikánkba beépítsük a nemek közötti egyenlőség dimenzióját” nyilatkozta José Manuel Barroso elnök.

A charta számos olyan kötelezettségvállalást sorakoztat fel, amelyek a nők és a férfiak közötti egyenlőség egyezményes elveire épülnek:

 • munkaerő-piaci esélyegyenlőség és egyenlő mértékű gazdasági függetlenség a nők és a férfiak számára, különösen az Európa 2020 stratégián keresztül,

 • az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvének megfelelően a tagállamokkal együttműködve a következő öt évben csökkenteni kell a nemek közötti bérkülönbségeket,

 • a nemek közötti esélyegyenlőség a döntéshozatalban a közösségi ösztönző intézkedéseknek köszönhetően,

 • méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak felszámolása átfogó politikai keretek segítségével,

 • nemek közötti egyenlőség az Unión kívül e kérdéskörnek a külső kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben történő folyamatos napirenden tartásával.

A charta különösen az Európai Parlament azon kérésére válaszol, amely szerint meg kell erősíteni az erőszak elleni fellépést. „Kifejezetten büszke vagyok, hogy felelősségi körömbe tartozik a nemi alapú erőszak felszámolására irányuló átfogó és hatékony politikai keret felállítása. A nemi alapú erőszak az alapvető jogok, különösen az emberi méltóság, az élethez való jog és a személyi sérthetetlenséghez való jog megsértésével jár. Ügyelni fogok arra, hogy a stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetését célzó kemény intézkedéseket is magában foglaljon” nyilatkozta a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos és egyben az Európai Bizottság alelnöke, Viviane Reding.

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, szintén ma nyilvánosságra hozott új Eurobarométer-felmérés azt mutatja, hogy az európaiak 62 %-a szerint a társadalom számos területén még ma is léteznek egyenlőtlenségek a nemek között. A felmérés arra is rámutat, hogy e területen az európaiak két fő cselekvési prioritása közé a nők elleni erőszak leküzdése, valamint a nemek közötti bérkülönbségek felszámolása tartozik (a válaszadók 92, illetve 82 %-a véli, hogy e problémákat mihamarabb rendezni kell). Ezen túlmenően a válaszadók 61 %-a úgy tartja, hogy az uniós szintű döntések fontos szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőtlenségek elleni küzdelemben.

A chartát a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új stratégia fogja követni, amit a Bizottság 2010 közepén fogad majd el. A stratégia egységes fellépési keretet nyújt valamennyi uniós szakpolitikai területen.

E kezdeményezést 15 évvel az Egyesült Nemzetek Szervezetének nőkről szóló negyedik világkonferenciáján elfogadott pekingi cselekvési terv után indítják útjára. A női charta létrehozására Barroso elnök 2009. szeptember 5-i európai parlamenti beszédében tett kötelezettségvállalást.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…