2024. 07. 20. szombat

Illés
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF
Ötven év, két nap – lezárult a jubileumi tanév

Milliárdok a Miskolci Egyetem megújítására

Milliárdok a Miskolci Egyetem megújításáraA Miskolci Egyetem eddigi legnagyobb – Miskolc és a régió jövője szempontjából is meghatározó – jelentőségű infrastrukturális fejlesztése kezdődött meg: a Miskolci Egyetem is részesül abból a 29 milliárd forintnyi európai uniós támogatásból, melyet 2008. április 16-i döntésével hagyott jóvá a kormány az ország hat vidéki felsőoktatási intézménye számára. „A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című projekt és ennek sikere meghatározó jelentőségű az egyetem jövője szempontjából, hiszen az intézmény eddigi legnagyobb összegű, 6,5 milliárdos infrastrukturális fejlesztését teszi lehetővé. A projekt minden elemének célja az esélyegyenlőség növelése és a környezeti fenntarthatóság biztosítása, a régió megtartó erejének és tudásbázisának erősítése. A fejlesztésekben prioritást élveznek a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódó részek, különös tekintettel a pólus program szakmai területeire, illetve a regionális igényekre és a versenyszférával való kapcsolat elmélyítésére.

A régióban objektív tényként mutatkozó igényekre reagált Észak-Magyarország meghatározó felsőoktatási intézménye a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” című felhívására benyújtott pályázatával. Jelentősen megnőtt ugyanis a műszaki és az informatikai végzettségűek iránti igény, ugyanakkor a régió innovatív szereplői keresik az egyetemmel való együttműködés lehetőségeit, a multinacionális cégek közös vizsgáló, minősítő és kutatóhelyeket kívánnak létrehozni az intézményben. A Miskolci Egyetem stratégiája, hogy a várható hallgatói létszámcsökkenést az innovációs tevékenységből származó bevételekkel pótolja. E mellett tehetséggondozó programot indítottunk a közoktatásban tanulók természettudományi érdeklődésének felkeltésére, kezdeményeztük egy inkubátorház hálózat létrehozását a végzett diplomások régióban tartásának elősegítésére.

 

A legfontosabb dátumok

Pályázati felhívás megjelenése: 2007. október 16.

Pályázat beadása – 1. forduló: 2007. december 10.

Pályázat beadása – 2. forduló: 2008. november 14.

A projekt kezdete: 2009. április 1.

A támogatási szerződés aláírása: 2009. június 2.

Kivitelezői szerződések aláírása: 2010. március 16.

A munkaterületek átadása a kivitelezőknek: 2010. március 17.

A projekt befejezése: 2011. november 30.

 

A projekt legfontosabb adatai

Támogatási összeg: 6 235 milliárd Ft

Projekt méret: 6 551 milliárd Ft

Megújuló terület: 39 294 m2

Tételszám az eszközlistán: 399 (gép, műszer, berendezés tétel: 267; informatikai eszköz tétel: 121; szoftver tétel: 11)

Közbeszerzési eljárás: 40 eljárás (80 rész)

A projekt szakmai tartalma

– A miskolci és a sárospataki campus területén található matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) épületeinek részleges felújítása, tereinek részleges átalakítása és továbbfejlesztése, illetve megújítása. Nem cél új épületek építése, hanem ellenkezőleg, a jelenlegi épített infrastruktúra optimális funkcióinak megtalálása, illetve kialakítása. A megújuló terület mintegy 39 ezer négyzetméter.

 

– A megújult terekben oktatási-kutatási (O, K) célokat szolgáló laboratóriumok, valamint gyakorlatorientált képzési helyek kialakítása. A fejlesztésekben prioritást élveznek a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódó részek, különös tekintettel a Pólus Program szakmai területeire, illetve a regionális igényekre és a versenyszférával való kapcsolat elmélyítésére. Az érintett laboratóriumok száma 68.

 

– Átütő erejű gép-, műszer- és eszközbeszerzés a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzés, a K+F és a szolgáltató (Sz) tevékenység gyökeres megújítása érdekében. Az eszközlistán szereplő tételek száma, a szoftverekkel együtt, 278.

– Az intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése, az aktív eszközök minőségi fejlesztése.

 

– Az O+K+Sz célokat szolgáló laboratóriumok, valamint gyakorlatorientált képzési helyek info-kommunikációs technológiákkal való támogatása. Az oktatástechnikai eszközökkel felszerelt laboratóriumok száma 114.

 

– A multimédiás tananyagfejlesztések, valamint az e-képzések informatikai hátterének minőségi és mennyiségi továbbfejlesztése.

 

– A hatékony technológiai- és tudástranszfer, a hallgatói „életpálya” teljes nyomon követése, a belső szolgáltatások, a minőségfejlesztési rendszerek, továbbá a központi projektek informatikai hátterének kialakítása. Az informatikai eszközlistán szereplő eszköz típusok száma összesen 121.

 

A projekt elemei önállóan, illetve a többi elemmel szinergikus hatásban járulnak hozzá a projekt céljainak eléréséhez.

A tervezett projekttől azt várjuk, hogy

–         az egyetem az európai felsőoktatás versenyképes intézményévé válik;

–         a régió fiataljai előnyben részesítik az intézményben való tanulást;

–         az egyetem K+F+I tevékenységével segíti a térség gazdaságfejlesztési programjainak teljesülését, innovatív környezet kialakításával megtartja a Régióban a végzett mérnököket, segíti vállalkozásaik beindítását, letelepedésüket;

–         a K+F infrastruktúra szolgálja az oktatás és a kutatás igényeit, jelentősen növeli a bevételeket;

–         az egyetem szakember-kibocsátása jobban alkalmazkodik a munkaerőpiac igényeihez.

 

A projekt hosszú távú célja

A projekt hosszú távú célja a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső szolgáltatási infrastruktúrájának hangsúly változásokat is tartalmazó megújítása, az intézmény komplex értelemben vett versenyképességének növelése.

Az oktatás területén közvetlen cél az MTMI infrastruktúra megújítása, gyakorlatorientált képzési részek (laboratóriumok) létrehozása, kialakítása és fejlesztése; az oktatói-kutatói és a kiszolgáló terek korszerűsítése, felújítása. A fejlesztésekbe korszerű oktatás-módszertani elemek (multimédia, e-képzés) integrálódnak.

A K+F területen közvetlen cél a kutató egyetemmé válás stratégiájának infrastrukturális megalapozása. A fejlesztendő kutatási területek építenek az intézmény hagyományaira, szolgálják a Pólus Program (Technopolisz) kiemelt irányait, a környezet igényeit és elvárásait. Hosszabb távú cél az országos vezető szerep fenntartása, illetve megerősítése egyes területeken, valamint a nemzetközi kutatási munkamegosztásból nagyobb rész megszerzése.

Az intézmény regionális szerepvállalása, a gazdasági és a munkaerő piaci szereplők igényei okán az innováció területén cél a tudáshasznosulás hatékonyságának fokozása, az oktatás és a felnőttképzés rendszerén túlmenően a K+F területeken is. A fejlesztésnek célja a tudás- és technológia transzfer minden elemének befogadása és továbbadása.

A szolgáltatások vonatkozásában cél azok infrastrukturális hátterének kialakítása, bővítése és megújítása. A belső szolgáltatások területén cél a költséghatékony technikák és technológiák további térnyerésének biztosítása, a külső szolgáltatások területén pedig a gazdálkodó szervezetek igényeire való gyors reagálás készségének és műszaki-informatikai képességének kialakítása.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek