2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • Változik az 1%-os felajánlásokhoz kapcsolódó feltételek igazolása

Változik az 1%-os felajánlásokhoz kapcsolódó feltételek igazolása

A civil szervezetek – egyesületek, alapítványok, közalapítványok, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek – csak akkor juthatnak hozzá a felajánlott összeghez, ha az előírt feltételeknek megfelelnek, és ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál időben igazolják.  

A NAV 2014. levélben tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a felajánlott összeg nagyságáról, illetve a további teendőkről. A levél kézhezvételét követő 30 napon belül kell a 1437A adatlapon nyilatkozni a törvényi feltételek meglétéről, és azt a szükséges okiratok, igazolások csatolásával együtt postán, személyesen vagy elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül) a NAV-hoz eljuttatni. A NAV az adatlap és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján elbírálja, hogy a kedvezményezettet a felajánlott összeg megilleti-e vagy sem.  Ha igen, az összeget az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig átutalja.

Ha a kedvezményezettnek köztartozása van, akkor a NAV a felajánlott összeget a köztartozás erejéig visszatartja, és intézkedik a visszatartott összeg köztartozásra történő átvezetéséről. Ilyen esetben a kedvezményezettnek csak a köztartozás kiegyenlítése után fennmaradó részt lehet kiutalni.  

Ha a szervezet a törvényi feltételek fennállását 30 napon belül nem igazolta és a késedelmét alapos okkal nem mentette ki, az utalást a NAV kizárólag kivételes méltányosságot érdemlő esetben, a kedvezményezett erre irányuló kifejezett kérelmére teljesítheti. Kivételes méltányosságot érdemel az, ha a felajánlott összeg átutalásának fennakadása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosságot megalapozó körülményeket a kedvezményezettnek igazolnia kell.

Fontos változás, hogy 2015-től az 1%-os felajánlásra igényt tartó civil szervezeteknek a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-i jogvesztő határidőig kell előzetesen, elektronikusan a NAV-nál regisztrálniuk és igazolniuk a kedvezményezetti feltételek fennállását, valamint bejelenteniük a kiutaláshoz szükséges adatokat.

Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2014-ben érvényes felajánlást kaptak, és a következő években is szerepelni kívánnak a kedvezményezettek nyilvántartásában, nincs más dolguk, mint a kedvezményezetti feltételeket igazolni és a 1437A-01-es bizonylat 5. pontjában nyilatkozni az előzetes regisztrációról. Ezzel ellentétben azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2014-ben érvényes felajánlást nem kaptak, vagy 2015-től válhatnak először kedvezményezetté, 2014. szeptember 30-ig az 14EGYREG adatlapon kell regisztrálniuk.  

A regisztráció egyszeri adminisztrációt jelent, a megtett nyilatkozat ugyanis visszavonásig érvényes.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…