2024. 07. 16. kedd

Valter
1 EUR 391 HUF
1 GBP 466 HUF

Távhőszolgáltatók ellenőrzése: Sárospatak

Lezárult a sárospataki Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2010 és 2013 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. Az ellenőrzés számos hiányosságot, szabálytalanságot tárt fel a Patakhő NKft. gazdálkodásával és működésével, valamint annak felügyeletével kapcsolatban. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.  
A Patakhő NKft. főtevékenysége a 2013. január 1-jén 12 827 fő lakosságszámú Sárospatak Város közigazgatási területén gőzellátás, légkondicionálás, illetve hőszolgáltatás volt.  A társaság 2010-2012. között Sárospatak Város Önkormányzata 52%-os többségi, majd 2012-től annak kizárólagos tulajdonában állt. 2010-ben, illetve 2012-2013-ban nyereségesen, 2011-ben veszteségesen gazdálkodott, saját tőkéje 2011-ben a jegyzett tőke 50%-a alá csökkent. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A Patakhő NKft. a távhőszolgáltatási feladat ellátására 2012. szeptember 30. napjáig alvállalkozót vett igénybe, a szerződést viszont közbeszerzési eljárás mellőzésével kötötte meg. Az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit nem biztosította teljes körűen. A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban számos szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ, egyebek mellett a felügyelőbizottság ügyrendje jóváhagyásával, az éves beszámolók elfogadásával, a távhőszolgáltatási üzletszabályzattal összefüggésben. Az Önkormányzat belső ellenőrzése a társaság gazdálkodásához kapcsolódóan ellenőrzést nem végzett.   

A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel kötelező számviteli szabályzatokkal nem rendelkezett. Számlarendet 2012. december 31-éig nem készített, az ezután hatályos számlarend pedig nem volt összhangban az alkalmazott számlatükörrel, illetve nem tartalmazta a bizonylati rendet. Törvényi előírás alapján a társaság önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat készítésére nem volt kötelezett, ugyanakkor nem dolgozott ki olyan számviteli szétválasztási szabályokat, amelyek biztosították volna az egyes tevékenységek átláthatóságát, illetve a keresztfinanszírozás-mentességet. Így a társaság a közfeladat díjainak megalapozottságát nem biztosította.  

A Patakhő NKft. vagyongazdálkodási tevékenysége a jogszabályi előírásoknak összességében nem felelt meg, mivel nem biztosította a kezelésében lévő önkormányzati vagyon elkülönített, szabályszerű nyilvántartását. A társaság a vagyongazdálkodással összefüggésben számos esetben megsértette a számviteli törvény előírásait. A távhőszolgáltatási közfeladat értékesítés nettó árbevételének elszámolásánál, az anyagjellegű ráfordítások elszámolásánál nem érvényesültek teljes körűen a jogszabályi előírások, a beruházások és felújítások elszámolása nem volt szabályszerű. A társaság 2010-2012 között a követelések behajtására intézkedéseket nem tett.  

Az ellenőrzés megállapításai alapján a gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a társaság ügyvezetőjének tizenegy, míg a tulajdonosi kontrollok erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének öt, a jegyzőnek pedig további három javaslatot tett az ÁSZ.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát. Az ellenőrzésről szóló jelentés megtalálható a www.asz.hu honlapon.  

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek