2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Múzeumok ellenőrzése: Herman Ottó Múzeum

Befejezte az Állami Számvevőszék a miskolci Herman Ottó Múzeum 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A pénzügyi- és vagyongazdálkodás ellenőrzése 2011-re a szükséges dokumentumok hiánya miatt nem volt végrehajtható, a Múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodása 2012-2014 között pedig nem volt szabályszerű. A Múzeum közfeladatának részét képező kulturális javak nyilvántartásáról nem gondoskodtak, a kulturális javak állományvédelme a kölcsönzéseknél nem volt biztosított. A Múzeum intézkedett az integritás szemlélet érvényesítése érdekében, azonban további erőfeszítések szükségesek az integritás kontrollrendszer fejlesztése érdekében.

Magyarország Alaptörvénye P) cikke szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

A Miskolcon található Herman Ottó Múzeumnál az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2012. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. január 1-jétől Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja. A középirányító szervi feladatokat 2012-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. A Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait 2011-ben a Múzeum és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellátó Szervezet, 2012-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ végezte, míg 2013-ban és 2014-ben a Múzeum látta el. A Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 767 millió Ft, teljesített kiadása 704,8 millió Ft volt.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek a Múzeumra vonatkozóan összességében szabályszerűen gyakorolták a feladataikat. A 2011-2012-es átszervezés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert nem kerültek teljes körűen átadásra az eszköz és vagyonleltárról szóló dokumentumok a vagyonleltár, az ingatlanvagyon, az ingó vagyon és a szellemi termékek tekintetében. Az átszervezéshez kapcsolódó számviteli feladatokat hiányosan hajtották végre, a mérlegtételek alátámasztásához leltárt nem készítettek. A 2012-2013-as központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés során a beszámoló mérlegét leltárral nem támasztották alá.

A Múzeum belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, így a kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, áttekinthető és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A kontrollkörnyezet kialakítása részben volt szabályszerű 2012-2014 között, mert nem határozták meg az etikai elvárásokat a szervezet minden szintjén. A 2013-2014 között hatályos számviteli politikák nem tartalmazták, hogy mit kell a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából nem lényegesnek tekinteni, továbbá 2012-2014 között nem működtettek kockázatkezelési rendszert. Az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása során az ellenőrzött időszakban a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségnek nem tettek eleget. A monitoring rendszer részeként a Múzeumnál 2011-2012 között belső ellenőrzést nem végeztek.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2011-es második, harmadik és negyedik negyedévi dokumentumokat nem bocsátotta az Állami Számvevőszék rendelkezésére, ezért az ellenőrzési program 2011-es pénzügyi- és vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó része nem volt végrehajtható. Az ÁSZ feltárta, hogy a Múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodása 2012-2014 között nem volt szabályszerű, mivel a beszámolók a könyvviteli mérleg tételeket leltárral nem támasztották alá. Az állami tulajdonú vagyontárgyak hasznosítására 2012-ben jogalap nélkül, vagyonhasznosításra feljogosító szerződés, 2013-2014 között pedig vagyonkezelési szerződés nélkül került sor. A kölcsönzési tevékenységre az esetek jelentős hányadában a jogszabályi előírások ellenére nem írásbeli szerződés, hanem a múzeumigazgató írásos kölcsönzési engedélye vagy átadás-átvételi elismervény alapján került sor.

Az ÁSZ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének egy, a Herman Ottó Múzeum igazgatójának pedig további 21 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…