2024. 04. 19. péntek

Emma
1 EUR 394 HUF
1 GBP 460 HUF

Miért fontosak az SZJA-bevallások?

Az adóhivatal elsődleges feladata, hogy az adózásra vonatkozó törvényi rendelkezések betartatása révén a közfeladatok ellátásához elengedhetetlen költségvetési bevételeket biztosítsa. E tevékenysége alapvetően több irányú:
•    egyrészt az adózási folyamat szereplőinek (társas és egyéni vállalkozások, közületek, foglalkoztatott magánszemélyek, stb.) egyre teljesebb körű adóztatás alá vonása, azaz annak biztosítása, hogy az adóköteles tevékenységről minden kötelezett adjon számot adóbevallás benyújtásával;
•    másrészt a benyújtott bevallások utólagos ellenőrzése, azaz annak megállapítása, hogy a bevallások milyen mértékben tükrözik vissza a valós gazdasági esemény(eke)t;
•    harmadrészt pedig a bevallott (valamint az állami adóhatóság által feltárt) adókötelezettség megtérüljön, azaz az önkéntesen be nem fizetett adó végrehajtási cselekmények útján történő behajtása.
A magánszemélyek éves jövedelmükről és az elszámolandó adóról – mely lehet a korábban levont előleg-fizetések kiegészítéseként plusz befizetés vagy annak egy részének visszaigénylése – a személyijövedelemadó-bevallásukon keresztül adnak számot.
2014. évben összesen több mint 1 145 000 darab bevallás és adatszolgáltatás érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóságra, melynek több mint negyede, 289 000 darab volt – a 2013. évre vonatkozó – személyijövedelemadó-bevallás. Bevallásaikban a magánszemélyek 475 048 millió forint jövedelmet szerepeltettek, melyre tekintettel 1 775 millió forint bevallással egyidejűleg fizetendő adót rendeztek, illetve 2 212 millió forint bevallással egyidejűleg visszaigényelhető adó kiutalása történt meg részükre.
A 475 milliárd forint megyei összes jövedelem 3,2 százalékkal volt magasabb az előző évinél. Ezen belül az összevonás alá eső jövedelmek – melyek legnagyobb része a bérjövedelem – 3,5 százalékkal növekedtek, az elkülönülten adózó jövedelmek viszont 4,3 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól.
A bevallást beadók egynegyede, 72 711 fő számolt el családi kedvezményt, az előző évinél 1 692  fővel többen, összesen 65 814 millió forinttal mérsékelve ezzel az adóalapot, ami a 16 százalékos adókulcs mellett 10 530 millió forint ténylegesen igénybe vett adókedvezményt jelent. Ez 130 millió forinttal több az előző évinél. Az egy főre jutó családi kedvezmény átlagosan 905 ezer forint volt.
Az összevonás alá eső jövedelmeket 2013-ban átlagosan 13,5 százalékos személyi jövedelemadó terhelte, az adóterhelés 2012-höz viszonyítva 0,8 százalékponttal mérséklődött.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy magánszemély átlagosan 231 ezer forint személyi jövedelemadó fizetésével járult hozzá a közös kiadások fedezéséhez. Ez alacsonyabb az országos 291 ezer forintos átlagnál.

A magánszemélyek egytizede nyújtotta be bevallását hibásan, melyet folyamatos monitorozás mellett javított az állami adóhatóság. Kiemelt feladatként kezeltük a benyújtani elmulasztott bevallások utólagos teljesítésének elősegítését. A bevallási kötelezettség teljesítése érdekében folytatott személyi jövedelemadó kampányunkban a magánszemélyek tájékoztatása mellett a konkrét segítségnyújtást tűztük ki célul, illetve a mulasztók esetén szankciók alkalmazásával a bevallások pótlásának kikényszerítését.
Általában elmondható, hogy a 2014. évben sikerült áttörést elérnünk a bevallások teljesítettsége terén, az adózók jogkövető magatartásra ösztönzése mind a tájékoztató, figyelemfelhívó intézkedések révén, illetve a szankciós eszközök alkalmazásával megvalósult.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyéni és társas vállalkozásai, költségvetési és társadalmi szervei, valamint a magánszemélyek 2014-ben 205 610 millió forint adóbevétellel járultak hozzá a közös kiadásokhoz, ami 12,5 százalékkal haladja meg a bázis időszaki teljesítést. Az országos kiemelt adó- és járulékbevételek 2,3 százaléka képződött a megyében.

A kiemelt adóbevételek egynegyed részét, 52 391 millió forintot a személyijövedelemadó-bevételek képezték, melyet a magánszemélyek 2014. évi jövedelmére tekintettel a foglalkoztatók/kifizetők adóelőlegként, valamint az egyéni vállalkozók önfoglalkoztatóként fizettek be.

Idén közel 290 ezer magánszemélytől várunk 2014. évi személyi jövedelemadóról- szóló bevallást, melynek teljesítése több módon történhet:
•    az állami adóhatósági közreműködéssel készíthető egyszerűsített bevallás,
•    adónyilatkozat,
•    személyijövedelemadó-bevallás, valamint
•    a bevallással egyenértékű, a munkáltató által benyújtott munkáltatói elszámolás.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Ma van a logisztika napja
Közös szakmai konferencián ünnepli a Logisztika Napját a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)   Sajtóközlem…

További cikkek

Ma van a logisztika napja
Közös szakmai konferencián ünnepli a Logisztika Napját a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)   Sajtóközlem…