2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Ifjúsági garancia program – Borsodban is

Összesen több mint 2 ezer 25 év alatti fiatalt sikerült már bevonni a megyében az ifjúsági garancia programba január óta. Többségüket képzésre irányították, több százan pedig támogatott foglalkoztatásban vesznek részt. A cél közel 6 ezer fiatal munkaerő-piaci helyzetének javítása.

Miskolcon tartották az ifjúsági garancia program megyei nyitórendezvényét. A konferencián a projektben együttműködő szervezetek, munkáltatók képviselői, a célcsoportba tartozó fiatalok és a Kormányhivatal foglalkoztatási szakemberei vettek részt.

A programba belépő fiatalok többek között szakképzettség megszerzésére irányuló képzésen, adott feladatkör ellátására felkészítő betanító képzésen, nyelvi és informatikai képzésen is részt vehetnek.

A program célcsoportját alkotó fiatalok foglalkoztatása terén érdeklődést mutató munkáltatók a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira benyújtott kérelem alapján kaphatnak foglalkoztatási jellegű támogatást (foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatás, bérköltség támogatás, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés), amennyiben munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatják őket.

A projekt lakhatási támogatás megítélését is lehetővé teszi azon résztvevők számára, akik lakóhelyüktől távol vállalnak munkát.

Az életképes üzleti tervvel rendelkező fiatalok részére a vállalkozás indításának kezdeti nehézségeinek leküzdéséhez 6 hónapos önfoglalkoztatási támogatás is a rendelkezésére áll.

A program felsorolt támogatási elemei mellett külső – a Kormányhivataltól független – kimenete is lehet az egyéni cselekvési terveknek, pl. támogatás nélküli elhelyezkedés, vállalkozói szándék esetén a vállalkozás beindításának támogatása, gyakornoki programba történő beemelés, esetleg iskolarendszerű képzésbe történő belépés.

A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 2015. szeptember végéig 7876 fő potenciális résztvevővel ismertették meg a program lehetőségeit, akik közül már 2073 fiatal Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonására került sor. Az ennek keretében megvalósuló munkaerő-piaci programban 1960 álláskereső kapott lehetőséget az uniós forrásból biztosított szolgáltatások és támogatások igénybevételére. Közülük 1060 fő képzésbe, 882 fő pedig támogatott foglalkoztatásba (bér-, bérköltség, vállalkozóvá válási támogatás) lett irányítva. Ezeken felül külső ajánlatot 60 fiatal kapott (pl. közfoglalkoztatás, lakhatási támogatás).

 A konferencián bemutatták a 2014-2020-as projektciklus foglalkoztatást ösztönző programjait, kiemelten a fiatalok munkaerő-piaci esélyeit növelő lehetőségekre, az Ifjúsági Garancia Rendszer megvalósításának Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatai és eredményei, valamint az Észak-Magyarországi régióban megvalósuló fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. A meghívott munkáltatók megosztották a hallgatósággal a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalataikat. Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásával a Kormány vállalta, hogy azon 15-24 év közötti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálat hat (később négy) hónapon belül valamilyen lehetőséget ajánl fel az elhelyezkedésre, munkatapasztalat szerzésre, vagy tanulásra.

Az Ifjúsági Garancia Programban országosan mintegy 174 ezer fiatal lehet érintett, melynek 13-15%-a (23-26 ezer fő) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében él. Megyénkben a fiatalok munkaerő-piaci helyzete az elmúlt egy-másfél évben – az országoshoz hasonlóan – javult, de továbbra is kedvezőtlenebb, mint az ország gazdaságilag fejlettebb régióiban.

Jelenleg a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok közül 7,9 ezer főt álláskeresőként tartanak nyilván a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai. Közülük 2 ezer fő (26%) már legalább 6 hónapja tart kapcsolatot a foglalkoztatási osztályokkal, álláshoz, képzési lehetőséghez való jutás reményében. A most induló  program célcsoportját – az első megvalósítási szakaszban – elsősorban ők alkotják.

A munkaerőpiacra való sikeres bejutásukat a munkahelyi tapasztalatok, a gyakorlat hiánya mellett nagyban befolyásolja iskolai végzettségük, szakképzettségük, vagy annak hiánya. A program célcsoportját alkotó fiatalok több mint fele (1071 fő, 53%) csak általános iskolába járt, s közülük sem mindenki jutott el a 8. osztály elvégzéséig (11%, 122 fő). Másik nagy csoportjuk középfokú szakképzettséggel rendelkezik, amit fele-fele arányban szakképző iskolát (18%, 363 fő) vagy szakközépiskolát (18%, 360 fő) végezve szerzett meg, további 10%-uk (199 fő) gimnáziumban kapott érettségi bizonyítványt. A felsőfokú szakképesítéssel tartósan állást kereső fiatalok száma kevés, jelenleg 24 fő (1%).

 A program a szakképzetlen fiatalok esetében elsősorban a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére, a szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.

A program első szakaszában belépésre 2016. június 30-ig van lehetőség, de segítő támogatásokat 2017. december 31-ig lehet nyújtani a projekt költségvetése terhére. Ezen időszak alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 5620 fő programba vonását tervezzük, melynek végrehajtására mintegy 5,6 Mrd Ft áll rendelkezésre

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek

Sneakerek számla nélkül
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai folyamatosan ellenőrzik a közösségi felületeken és online portálokon értékesítőket. Az elektronikus ada…