2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Érvek az ÉRV mellett

Mint arról beszámoltunk – törvényváltozás miatt – Tiszaújváros képviselő- testülete június 26-án új víziközmű szolgáltatót választott. Az öt ajánlattevő közül az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot.

A testület fontos szempontnak tartotta, hogy az új szolgáltató lehetőleg a jelenlegi szinten tartsa a díjakat. A szerződést még június 29-én megkötötték a felek, július 24-én sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. Az alábbiakban néhány fontos információt közlünk a cégről. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt., az ország egyik legmeghatározóbb, 100 százalékban állami tulajdonú víziközmű társasága jelentős szerepet vállal a víziközmű szektor XXI. századi igényeinek megfelelő átalakításában, a szolgáltatásban érdekelt felek, köztük a fogyasztók érdekében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei települések vízellátását és szennyvízkezelését végző cég messzemenőkig támogatja az új víziközmű törvényben kitűzött célokat. A jogszabályban kidolgozott akkreditációs rendszer ugyanis a szolgáltatás minőségének legmagasabb szintű biztosítását, a víziközmű vagyon műszaki színvonalának megőrzését, fejlesztését, míg az árképzési rendszer átalakítása a díjak közötti aránytalanul nagy különbségek kiegyenlítését és a szolgáltató társaságok működési hatékonyságának, gazdálkodásának javítását hivatott szolgálni. A jelenleg mintegy 190 település egészséges ivóvízzel való ellátásáról és csaknem 100 település szennyvízkezeléséről gondoskodó ÉRV Zrt. kulcsfontosságúnak tartja, hogy megszűnjön az országban jelenleg működő, több mint 400 víziközmű szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díja közötti hatalmas különbség.

A szolgáltatások díjainak optimális értéken való tartása alapvető társadalmi érdek, hiszen a gazdasági válság következtében a fogyasztók számára amúgy is nagy terhet jelentő rezsiköltségek további növekedése sok család ellehetetlenüléséhez vezethet. Ezzel összefüggésben a szolgáltató társaságok kintlévőségei is tovább növekednének, amelyek komoly likviditási gondokat okoznának, illetve okoznak már jelenleg is. Az összességében mintegy 600 ezer ember biztonságos és kiváló minőségű vízellátásáról gondoskodó ÉRV Zrt., a nemzeti érdekeket figyelembe véve törekszik a díjak kiegyenlítésére és reális szinten való tartására, illetve sok helyen azok csökkentésére, amely kizárólag az üzemméretek növelésével és a működési hatékonyság jelentős javításával, valamint a költségek racionalizálásával érhető el. Az ÉRV Zrt. a víziközmű szolgáltatók integrációjában a regionalitás előnyeinek kihasználásával már eddig is kiemelkedő eredményeket ért el: 2011-ben többmint 40 új településen kezdte meg szolgáltatásait.

Északkelet-Magyarország tőkeerős víziközmű szolgáltató cége az integrációs folyamatok mellett azokkal összhangban folyamatos beruházásokat végez az ivóvíz minőségének további javítása, a szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése, a vízbázisvédelem és a kor elvárásainak megfelelő technológiai fejlesztés érdekében. Az ÉRV Zrt. eredményei, intézkedései alátámasztják, hogy a cég a lehetőségeihez mérten mindent megtesz új partnerei minőségi ellátásáért, illetve az esetlegesen jövőben felmerülő problémák bejelentést követő gyors és szakszerű rendezése érdekében. Küldetésnek tekintik, hogy kiváló működésre törekedve a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsák az érdekelt felek (köztük a tulajdonos, a fogyasztók, amunkavállalók, a partnerek és a társadalom)megelégedésére. A küldetéssel összhangban hosszú távú stratégiai cél, hogy folyamataik és tevékenységeik folyamatos fejlesztésével, a hatékonyságot és eredményességet, valamint az érdekelt felek (közműtulajdonosok, fogyasztók, munkavállalók, partnerek és a társadalom) elégedettségét növeljék. A szolgáltatást igénybe vevők elégedettségét leginkább a szolgáltatás színvonala határozza meg, ezért az ivóvíz minőségének jogszabályok szerinti biztosítása érdekében vízbázisaikat /többek között: rakacai, lázbérci, köszörűvölgyi, csórréti, komravölgyi és hasznosi víztározó/ fokozottan védik és a technológiát folyamatosan fejlesztik. Mindezt – az eredményesség mellett – a legfontosabb cél érdekében teszik, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat kialakítva, a legteljesebb társadalmi felelősségvállalás mellett munkájuk a tulajdonos, a partnerek és a fogyasztók legnagyobb megelégedettségére szolgáljon.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek