2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ellenőrzése

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről (17164)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését.
Az ÁSZ megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása összességében szabályszerű volt. A társaság vagyongazdálkodása 2012-2013 között nem volt szabályszerű, a beszámolók hiteles és megbízható alátámasztásáról nem gondoskodtak. A társaság 2012-2013 között az elszámoltathatóság és az átláthatóság feltételeinek nem felelt meg. A társaság vagyongazdálkodása 2014-től összességében megfelelt az előírásoknak, a számviteli szabályozás hiányosságait fokozatosan pótolták, a beszámolókat megfelelően alátámasztották.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő társaságot 2011-ben alapította az Önkormányzat. A társaság az 1963 óta fenntartott Miskolci Szimfonikus Zenekar által folytatott kulturális és előadó-művészeti feladatokat vette át, annak utódszervezeteként, továbbá közszolgáltatási szerződés alapján részt vett az Önkormányzat közművelődési, kulturális közfeladatainak ellátásában. Tevékenységét 2012-ben két bérelt ingatlanban, 2013-tól egy térítésmentesen használt önkormányzati tulajdonú ingatlanban végezte, vagyonkezelt eszköze nem volt. 2013. december 16-tól kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősült. Az ellenőrzött időszakban a társaságnál a befektetett eszközök, a forgóeszközök állománya csökkent. A társaság 2012-ben, 2013-ban és 2015-ben minimális (összesen 1,1 millió Ft) nyereséget ért el, 2014-ben 1,9 millió Ft veszteséggel zárta az évet.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében a társasággal kapcsolatos tulajdonosi feladatainak megszervezéséről a javadalmazási, juttatási rendszerrel kapcsolatos szabályzat elkészítése és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása kivételével. Az Önkormányzat a javadalmazási, juttatási rendszerrel kapcsolatos szabályzatot nem készítette el, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjét nem hagyta jóvá. A tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt. Az Önkormányzat az üzleti terv készítési kötelezettséget előírta a társaság részére, a beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában döntött.

A társaság számviteli szabályozottsága az ellenőrzött időszak elején nem volt megfelelő, azonban 2015-re jelentősen javult. Az elkészített szabályzatok tartalma – a számlarend kivételével – megfelelt a számviteli törvény előírásainak. A közzétételre vonatkozó adatszolgáltatása összességében megfelelő volt, azonban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét 2014. december 15-ig nem szabályozta. Az ügyvezető belső ellenőrzést 2014-ben és 2015-ben nem alakított ki.

Az ÁSZ feltárta, hogy a társaság vagyongazdálkodása 2012-2013 között a belső szabályzatok hiánya és a leltározás hiányosságai miatt nem volt szabályszerű, ugyanakkor 2014-2015 között összességében szabályszerű volt. Az éves beszámolási kötelezettséget teljesítették, azokat 2012 kivételével határidőben letétbe helyezték. 2012-ben és 2013-ban továbbá az éves beszámolók mérlegtételeinek leltárral való alátámasztottsága sem volt biztosított. A társaság fizetőképessége stabil volt, kötelezettségállománya nem jelentett veszélyt a működésére.

A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása az értékcsökkenés elszámolása kivételével nem volt szabályszerű. Az alkalmazott árak kialakításánál a piaci viszonyokat vették figyelembe, mely gyakorlat 2015. június 1-jétől nem felelt meg az önköltségszámítási szabálynak.

Az Állami Számvevőszék a jelentésében az ügyvezetőnek négy, a polgármesternek kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek