2024. 07. 22. hétfő

Magdolna
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

A Magyar Orvosi Kamara gazdálkodásának ellenőrzése

Lezárta az Állami Számvevőszék a Magyar Orvosi Kamara (MOK) gazdálkodásának ellenőrzését. A MOK 2010 és 2012 között 47 millió Ft államháztartásból nyújtott támogatásban részesült, így az ÁSZ törvény felhatalmazása alapján erre az időszakra gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhetővé vált. Az ellenőrzés számos szabálytalanságot állapított meg a szakmai kamara gazdálkodásának szabályozottságában és végrehajtásában.  

A MOK minden Magyarországon működő orvos érdek-képviseleti köztestülete, amely a törvényben meghatározott feladatait országos és területi szervei útján látja el. 2011-től a kamarai tagság kötelező az orvosok számára, ebből kifolyólag, illetve a társadalmi érintettség és kiterjedt szervezeti rendszer okán a számvevőszéki ellenőrzéshez kiemelt közérdek fűződött.  

Az ellenőrzés megállapította, hogy a MOK a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső szabályozási rendszerét részben alakította ki. A szakmai kamara egészének vagyoni-pénzügyi helyzetére vonatkozó éves beszámolót elkészítette, azonban a 2011. évi beszámolót az Országos Hivatal vezetője nem terjesztette az Országos Küldöttgyűlés elé. A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének a MOK részben tett eleget. A 2011-2012. években a tagok nyilvántartott személyes adatait céltól eltérően, az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül, a MOK belső szervezetrendszerén kívülre továbbították.  

A MOK a támogatásokkal történő elszámolás érdekében elkülönített nyilvántartási rendszert nem alakított ki, azokkal határidőn túl számolt el és nem teljesítette a 2011. évi támogatási szerződésben foglaltakat. Nem rendelkezett az elszámolásokat alátámasztó bizonylatok hiteles másolatával. A MOK két gazdasági társasága tekintetében a döntési jogosultságokat meghatározták. Egy társaságnak nyújtott tagi kölcsönről a számviteli törvény előírásainak megfelelő bizonylat nem készült, hiányzott a visszafizetés feltételeit tartalmazó dokumentum.  

Az Országos Hivatal szervezeti-működési, ügyrendi szabályzatot nem készített. Gazdálkodási szabályzatait hiányosan készítette el, azok tartalmukban részben feleltek meg a törvényi előírásoknak. A ráfordítások elszámolásánál a könyvviteli bizonylatok nem feleltek meg teljes körűen a számviteli törvény előírásainak.  

Az ellenőrzött időszak teljes tartama alatt vagy időszakosan a Területi Szervezetek (TESZ) közel egyharmada érvényes SZMSZ-szel, közel fele elnökségi ügyrenddel, valamint érvényes számviteli politikával, illetve az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal nem rendelkezett. Az ellenőrzött 21 TESZ-ből 18 TESZ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, 21 TESZ közzétételi szabályzattal nem rendelkezett. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások költségeinek, valamint a rendszeres és a nem rendszeres személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem felelt meg az előírásoknak. A TESZ-ek közel fele nem biztosította a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások, bizonylatok közötti egyezőséget.  

Az ellenőrzött szervezeteknél a mérlegtételek év végi értékelése és leltárral való alátámasztottsága nem felelt meg a számviteli törvényben foglalt előírásoknak.  

Az ÁSZ a MOK elnökének, az Országos Hivatal, valamint a Területi Szervezetek elnökeinek is fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek