2024. 06. 22. szombat

Paulina
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • 327 millió forintot volt a legmagasabb bevallott jövedelem a megyében

327 millió forintot volt a legmagasabb bevallott jövedelem a megyében

Borsod megyében, 2013. évi SZJA bevallások tekintetében – a jelentés időpontjáig – 236.635 db 1353-as bevallás érkezett, ebből egyszerűsített bevallás 31.116 db. Az önadózás legújabb módját, a köztudatban „söralátétként” bevezetett 1353 ADÓNYILATKOZAT bevallást 2.958 adózó választotta.

Mindezeket az adatokat a NAV szokásos éves sajtótájékoztatóján hallottuk Olasz András, a NAV Megyei Adóigazgatóságának igazgatójától és Baranyi Istvánné adóügyi igazgatóhelyettestől.

Az egyéni vállalkozások bevétele 8,5 százalékkal nőtt

Az egyéni vállalkozók száma az előző évi 3,6 százalékos csökkenést követően 2013. évben lényegében szinten maradt.
Ennek következtében a benyújtott bevallások száma a 2013. évben lényeges változás volt, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv keretében az Országgyűlés megalkotta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló CXLVII. törvényt, mellyel az átalányadózás és az egyszerűsített vállalkozói adó mellett újabb lehetőséget biztosított a vállalkozásoknak az egyszerűbb elszámolásra és az adóterhek csökkentésére.
Az új jogszabály hatására az egyéni vállalkozók háromnegyede választotta a tételes költségelszámolást, az addigi kilenctized helyett.
Országos összesítésben nagyobb arányban tértek át a tételes költségelszámolásról és az átalányadóról a KATÁ-ra, viszont többen maradtak meg az EVA mellett, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
A bevallásokban kimutatott bevétel 103.441 millió Ft, 8,5 százalékkal haladta meg a 2012. évit. Ez a növekedési ütem kissé alacsonyabb az országos 5,5 százalékhoz képest.
Az egyéni vállalkozók által elért fajlagos bevétel emelkedése jelzi a gazdaság stabilizálódását, viszont az, hogy a megyei átlag jelentősen elmarad az országostól, azt mutatja, hogy a megyei vállalkozások – bár az előző évinél jobban teljesítettek –, továbbra is hátrányosabb helyzetben vannak az ország fejlettebb területeihez képest.

Az EVA alanyok 792 millió Ft adókötelezettséget vallottak bevételük után, és azt meg is fizették. A bevallást beadók bő fele foglalkoztatott alkalmazottat, átlagosan 1 főt. Legmagasabb bevételt az előző évhez hasonlóan jogi tevékenységet végző adóalany ért el (nem ugyanaz a személy), őt egy a számítógépes programozás területén tevékenységet végző adózó követte.
A bevallást készítő KATA alanyok közül 123 fő-nek volt az éves bevétele 6 millió Ft felett.  Ezen adózási forma alá tartozók további 14,4 százaléka a kereskedők közül, 7 százaléka az építőiparosok közül került ki, míg 4-5 százalékuk a közlekedés illetve a vendéglátás területén tevékenykedett.

A nemzetgazdasági ágak és kiemelt szakmacsoportok szerint vizsgálva a 2013. évi bevételeket, megállapítható, hogy az oktatás esetében stagnált, minden más ágazatban nőtt az egy főre jutó bevétel. A feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem, a közlekedés és az egyéb szolgáltatás esetében az egy főre eső éves árbevétel emelkedése 20-30 százalék közé tehető, míg a nem említettek is legalább 5 százalékos emelkedésnek örvendhettek.
Kiemelést érdemel a kereskedelem ahol több mint egynegyedével, továbbá a feldolgozóipar, az építőipar, a közlekedés és az egyéb szolgáltatás, ahol egyötödével növekedett az egy főre jutó bevétel.

A ranglista végén továbbra is az oktatás áll 1 millió Ft-os éves átlagos bevétellel.
A tételes költségelszámolást alkalmazók alig több mint egyötödének van alkalmazottja, a részükre kifizetett 5.348 millió Ft-os összes jövedelem 3,8 százalékkal marad el az előző évitől.
A vállalkozások hattizede nyereséggel zárta az évet.
A vállalkozók által kimutatott veszteség egyötödével lett kevesebb, a 2012. évi 2.494 millió Ft után idén 2.004 millió Ft volt, – mondta el Olasz András.


Még mindig sok a hibás bevallás- hiányzanak az igazolások

A 2013. évi személyi jövedelemadó bevallás kötelezettségének teljesítésére – az önadózás keretein belül – az adózók a korábbi évekhez hasonlóan több lehetőség közül választhattak.

Az adózók – az előző években tapasztaltakhoz hasonlóan – idén is a benyújtási határidőkhöz közeli időpontban teljesítették bevallási kötelezettségüket, így február és május hónapokban érkezett a legtöbb személyi jövedelemadó bevallás. A május havi teljesítés kimagaslóan nagy, ekkor érkezett be a bevallásoknak közel a fele.

Borsod megyében a tájékoztatási tevékenység során az ügyfelek számos esetben kértek segítséget a 1353 bevallás kitöltéséhez, valamint az önellenőrzések elkészítéséhez is gyakran veszik igénybe az ügyfélszolgálat segítségét. A bevallási határidő előtti napokban a megyei ügyfélszolgálatokon személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos tájékoztatáskérés, bevallás leadása, bevallás javítása céljából 7270 ügyfél jelent meg.

Gyakran okozott problémát a bevallás kitöltéséhez szükséges kifizetői igazolások hiánya. Ez jellemzően azoknál az adózóknál fordult elő, akiknek a foglalkoztatója időközben megszűnt.
Az ügyfélszolgálatok a korábbi évekhez hasonlóan idén is rendkívüli nyitvatartási idővel várták az adózókat, nem csak a központi, hanem a kirendeltségeken is, – mondta Baranyi Istvánné.

 

A benyújtás módját tekintve továbbra is magas (kb. 73%) a papíralapon benyújtott bevallások darabszáma, de pozitív tendencia, hogy ezen belül évről-évre emelkedik az internetes kitöltő program segítségével készített, majd nyomtatott formában megküldött bevallások aránya. A magánszemélyek körében az elektronikus úton történő teljesítés csak csekély emelkedést (1 %) mutat az előző évhez képest.

Az adózók által leggyakrabban elkövetett hibák a régióhoz tartozó megyékben többnyire azonosak, illetve az adózó javítási munkába történő bevonása is azonos gyakorlat szerint történik. Az igazgatóságok bevallási szakterületei csak azokban az esetekben kéri az adózók közreműködését, amikor a hibát hivatali adatok alapján nem tudják javítani.

A feldolgozás során tapasztalt leggyakoribb hibák közül is kiemelt néhányat az igazgatóhelyettes: valamennyi papír alapú bizonylatnál jellemző az aláírás hiány;a visszaigényelhető adó összegére vonatkozó rendelkezés hiányzik; a családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, az eltartottakra vonatkozó bevallási melléklet hiányosan kerül kitöltésre;még mindig gyakori hiba, hogy az adószámmal rendelkező magánszemélyek nem tüntetik fel adószámukat a bevalláson; az adózók még mindig sok esetben beküldik az igazolásaikat a bevallás, nyilatkozat mellékleteként, vagy bevallás nélkül.
Összességében elmondható, hogy az előző évhez viszonyítva kis mértékben csökkent a hibás bevallások aránya, ami részben annak köszönhető, hogy számottevően nem változott az adóbevallás szerkezete.

   
Lássuk a 2014-es évet!

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyéni és társas vállalkozásai, költségvetési és társadalmi szervei, valamint a magánszemélyek 2014. 01-05 hónapban 78.196 millió forint adóbevétellel járultak hozzá a közös kiadásokhoz, ami 7,7 százalékkal haladja meg a bázis időszaki teljesítést. Az országos kiemelt adó- és járulékbevételek 2,2 százaléka képződött a megyében.
    
A vállalkozások adóterhelése csökkent a munkahelyvédelmet elősegítő kormányzati intézkedések hatására, valamint a KATA és KIVA bevezetése miatt is. Továbbá a KATA szerint adózók száma tovább bővül, növekedhet az ez évi kedvezőbb szabályozás hatására.  Ezen intézkedéseknek az adóbevételekre gyakorolt hatása kettős. Egyrészt az adóterhelés csökkenése az adóbevételek mérséklődésével jár együtt, másrészt a munkahelyek megtartása, vagy bővülése az adóbevételek alakulásánál kedvező hatású.
Ezek az összességében kedvező folyamatok a megyei adóbevételek növekedésének irányába hatottak.

A megyénkben 2014. 01-05 hónapjában befolyt 21.817 millió forint személyi jövedelem adó bevétel 7,6 százalékkal haladja meg az elmúlt év azonos időszakát.


Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…