2024. 06. 19. szerda

Gyárfás
1 EUR 395 HUF
1 GBP 467 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • Ellenőrző és támogató figyelem középpontjában a humánszolgáltatók

Ellenőrző és támogató figyelem középpontjában a humánszolgáltatók

Szolidáris társadalomban támogatás illeti meg azokat, akik még vagy már nem tudnak gondoskodni magukról, így jogaik érvényesüléséről sem.

 

 

A köznevelési és szociális feladatokat ellátó, államháztartáson kívüli szervezetek többek között bölcsődei ellátással, óvodai neveléssel, művészetoktatással, idősek, megváltozott képességűek nappali és bentlakásos ellátásával, hajléktalanok segítésével foglalkoznak, és ehhez költségvetési támogatásban részesülnek. Amikor az Állami Számvevőszék ellenőrző és támogató figyelme ezeknek az intézményeknek a működésében segíti elő a legjobb gyakorlatok megvalósulását, akkor ez gyermekeink és rászoruló honfitársaink biztonságának a szolgálata. Épp ezért nem véletlen, hogy az ÁSZ már az ellenőrzések folyamatába is beépítette a hiányosságok gyors kiküszöbölésének eszköztárát.

Az Állami Számvevőszék három hullámban, összesen 385 nem állami, nem önkormányzati, köznevelési és szociális közfeladatokat ellátó és költségvetési támogatásban részesülő intézményfenntartó gazdálkodásának lényeges területeit értékelte. Az ellenőrzés tanulságait azonnal hasznosítva az érintetteknek szakértői támogatást adott a feltárt hiányosságok felszámolásához. Az intézményfenntartók – bölcsődék, óvodák, időseket, fogyatékosokat ellátó intézetek és így tovább, fenntartói – többsége már az ellenőrzés folyamán, gyakorlatilag azonnal intézkedett is. Mérsékelték a kockázatokat, érdemben növelve ezzel az ellátások és így az ellátottak biztonságát. Elmondható, hogy az ellenőrzött időszakot követően 324 fenntartó, tehát a döntő többség gazdálkodása már alacsony kockázatot hordoz. Fontos, hogy miközben további fejlődésre természetesen ezeknél is van tér, mégpedig a belső kontrollok kialakításával és működtetésével, addig a jelenleg még lemaradók súlyos kihívások előtt állnak. Nem kerülhetik el, hogy mihamarabb meghozzák a szükséges intézkedéseket, hiszen az állami támogatás célhoz kötött, és csak azoknak járhat, akik azt törvényesen, átláthatóan az érintettek érdekében használják fel.

 

 

A művelődéshez való jog érvényesítése, a szociális gondoskodást igénylők védelme és a kapcsolódó feladatok ellátása az Alaptörvényben meghatározott tevékenységek, amelyek egy szolidáris társadalom szempontrendszerét juttatják érvényre, szolgálva ezzel az egymás iránti tisztelet, megértés és figyelem kultúráját is. Az intézményfenntartók ellenőrzésével, a legjobb gyakorlatok terjesztésével az Állami Számvevőszék, így párhuzamosan két célt is megvalósít. Egyrészt érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható és elszámoltatható módon használják fel a közfeladatok ellátása során. Másrészt a nyilvánosság és az igénybevevők részére tájékoztatást nyújt ezen intézmények működéséről, elősegítve ezzel az érintettek által gyakorolt figyelmet.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Kilencmilla kódokból
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, ületszerűnek tűnő profil…

További cikkek