2021. 10. 17. vasárnap

Hedvig
1 EUR 360 HUF
1 GBP 426 HUF

I. Miskolci Bach-hét program

Szeretettel hívom önöket egy új kezdeményezésnek, az I. Miskolci Bach-hétnek programjaira (egy régi álmom beteljesüléseképpen); hogy szülővárosomban minél jobban megismerhessék Johann Sebastian Bach egyedülálló művészetét, a városi zenét tanulók és zenét tanítók, sokszínű közössége által. Nem tagadhatom elfogultságomat; Zeneakadémiai tanulmányaim alatt tanáraim, Bach zenéje iránt tanúsíott szeretetteli rajongása „kényszerített” a csembalista pályára is, és mutatta meg azt az utat, amely a legigazabb művészet útja.

A Bachról való írás legnagyobb problémája, hogy oly keveset tudunk belső és külső életéről; kevesebbet mint bármelyik nagy szerzőről Bach kora óta, ezért óhatatlanul a fennmaradt, egyedülállóan nagy művekből igyekszünk kihámozni, amennyit csak tudunk. Bár rövidek, a Nekrológ megjegyzései többet árulnak el Bach személyes vonásairól, mint az elsőre látszik: például, az ismételt utalások Isten és felebarátja iránti kötelességérzetére, megerősítik a lutheránus ortodoxia kettős előírását, ami a vallásos gondolkodás elcsökevényesedése miatt mára már elfelejtődött, egykor azonban alapvető volt. Bachot komoly természete leginkább a munkaigényes, komoly és mély zenéhez vonzotta; ha azonban úgy adódott, különösen előadóként, a könnyed és játékos modorhoz is tudott alkalmazkodni. Úgy tűnik, hogy életének különösen az utolsó másfél évtizedében, amikor Bach bizonyos műfajokban komponált, gondosan összeállított listát tartott fejben azokról a megoldásokról, amelyek segítségével felfedheti a játékos vagy a hallgató számára Isten ajándékának, a zenének a lehetőségeit, az adott műfajnak megfelelő módon. Mint Isten teremtménye, akinek megtanították az evangélium talentumokról szóló példabeszédét, Bach kivételes tehetséggel lett megáldva, amit naponta, megsokszorozva kellett Teremtőjének visszaadnia, kemény munka árán. A talentum kamatostól való visszaadása nemcsak lelkiismeretes igyekezetet, hanem mélyebb elkötelezettséget is jelentett. Ilyen meggondolásból feltételezhető, hogy Bach nem akkor volt a “legvallásosabb”, amikor zenéje a leginkább megindította vagy gyönyörködtette felebarátját, hanem amikor az olyan komplex, vagy szellemileg olyan megmunkált volt, hogy csak ő és Teremtője érthette. Minél magasabb fokra fejlesztette istenadta talentumát, annál nagyobb kamattal adhatta azt vissza. E tehetség kibontakoztatásának az egyszerű halandó által elérhető maximumához pedig a kontrapunktikus találékonyság vagy a formai szervezés új útjaira volt szükség. Milyen csodálatos, hogy a legnagyobb szellemi értékek kimeríthetetlenek! A megértésükre vágyó törekvés minden generációnak – tudósnak, előadóművésznek, zenehallgatónak – új, megtisztelő, és egyben izgalmas feladatot kínál, és fog mindig is kínálni!

 

Flach Antal

 

az I. Miskolci Bach-hét művészeti vezetője

 

2011. május 1. (vasárnap) 19 óra, Zenepalota (Bartók tér 1.)

 

Nyitóhangverseny

h-moll szvit (BWV 1067)

 

EMIK – vonósnégyes és Sallay Virág – fuvola

(az Elek Tihamér Országos Fuvolaverseny, 2009 II. helyezettje)

 

 

C-dúr koncert két zongorára és vonósokra (BWV 1061)

 

Allegra-Tokaj kvartett, Mészáros Nóra és Nagy Enikő – zongora

 

 

III. Brandenburgi verseny (BWV 1048)

 

Reményi Ede Kamarazenekar, művészeti vezető: Kriston Tamás

 

 

Köszöntőt mond: Molnár Péter, Miskolc megyei jogú város önkormányzati képviselője, az oktatási, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport bizottság elnöke

 

 

* * *

 

2011. május 2. (hétfő) 19 óra, a Zenepalota nagyterme

 

„A Zenepalota orgonistái”

G-dúr prelúdium és fúga (BWV 541) – Mészáros Zsolt

 

a-moll prelúdium és fúga (BWV 543) – Bereczki Ákos

 

d-moll concerto A. Vivaldi nyomán (BWV 596) – Gyüre Bálint

 

G-dúr concerto J. Ernő herceg nyomán (BWV 592) – Csányi Zita

 

D-dúr prelúdium és fúga (BWV 532) – Tóth Zsombor

 

 

* * *

 

 

2011. május 3. (kedd) 9-12, 14-17 és 19 óra, Zenepalota

„Hommage a J. S. Bach”

Városi zongorás találkozó és gálahangverseny

A nyilvános zongorás találkozón a város zenei intézményeinek növendékei vesznek részt: 6. sz. Fazekas – Istvánffy és az Egressy-Erkel Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet. A zsűri tagjai: Papp Gábor (elnök) Rőczey Ferenc, Nagy Enikő, Gáspárné Tóth Marica, Dr. Deákné Szopory Lívia, Csabay Csilla és Szabó Gyuláné. Az esti díjkiosztó gálahangversenyen pedig a zongorás találkozó kiemelkedő produkcióiból hallhatnak válogatást, reprezentálva Bach billentyűs művészetét, a kis prelúdiumoktól a Wohltemprerirtes Klavier prelúdium és fúgák sorozatáig.

 

2011. május 4. (szerda) 9-17 óra, Zenepalota

 

J. S. Bach: Viola da gamba szonátái

 

Flach Antal csembalóművész kurzusa

 

Közreműködnek a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének brácsa és csellószakos hallgatói.

 

 

* * *

 

 

2011. május 4. (szerda) 19 óra,

Deszkatemplom (Tetemvár, középső sor 160.)

 

„Városunk orgonaművészei”

Hangverseny és rövid beszélgetés az előadók első Bach-élményéről.

 

h-moll prelúdium és fúga (BWV 544) – Mátyus Gabriella

 

Esz-dúr prelúdium és fúga (BWV 552) – Varga László

 

C-dúr toccata, adagio és fúga (BWV 564) – Sztahura Ágnes

 

a-moll concerto A. Vivaldi nyomán (BWV 593) – Szabó Balázs

 

 

* * *

 

 

2011. május 5. (csütörtök) 17 óra,

Szentháromság Ortodox templom (Deák tér 7.)

 

Muzsikáló fiatalok hangversenye

Közreműködnek a városi zenei intézmények hallgatói

 

C-dúr csellószvit (BWV 1009)

 

Prelude – Veczán Emese

Allemande Molnár Alexandra

Courante – Csécsi Hajnalka

Sarabande – Lengyel Laura

Bourrée I-II – Blaskovics Bence

Gigue – Péntek Adrienn

 

 

Prelude a c-moll csellószvitből (BWV 1011)

Hadzsász Mózes – gitár

Preludio, Gavott en rondeaux / E-dúr partita (BWV 1006)

 

Homoki Anna – hegedű, Bögös Dániel – gitár

 

 

A-dúr csembalóverseny / I. tétel (BWV 1055)

 

Gulyás Kornélia – csembaló

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Vonószenekara

 

Adagio a g-moll szólószonátából (BWV 1001)

 

Bordás Eszter – hegedű

 

 

“Die Obrigkeit ist Gottes Gabe” – ária (BWV 119)

 

Hodosán Hajnalka – ének, Fodor Csaba – furulya,

Péntek Adrienn – cselló, Albertné Zelenák Zsuzsanna – csembaló

 

 

Sinfonia a Karácsonyi oratóriumból (BWV 248)

 

Virágh Lilla, Panyiczki Anikó, Fodor Csaba, Kozák Anita – furulya,

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Vonószenekara

 

 

C-dúr szonáta fuvolára vagy furulyára (BWV 1033)

 

Siklósi Kristóf – fuvola, Szurasenkó Dániel – furulya

 

 

VI. Brandenburgi verseny (BWV 1051)

 

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének vonószenekara Művészeti vezető: Kostyál Kálmán

 

 

* * *

 

 

2011. május 6. (péntek) 16 óra, Művészetek Háza előtti szabadtér

 

„J(azz &) Sebastian Bach”

 

Improvizációk népszerű Bach témákra, a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 10 éves Jazz tanszakának tanár-növendék jubileumi koncertje.

 

Művészeti vezető: Bundzik István

 

 

* * *

 

 

2011. május 6. (péntek) 19 óra,

Belvárosi Evangélikus templom (Hunyadi utca 8.)

 

Bach-korabeli zenés istentisztelet

A XVIII. századi, lipcsei Tamás-templom, ünnepi istentiszteletein elhangzott zeneművekből (korálok, korálelőjátékok, gregorián és hangszeres misetételek, kantáta és orgonakompozíciókból) hallhatnak egy rekonstruált összeállítást, amely tartalmában szorosan kapcsolódik a nagyböjttől örömvasárnapig tartó időszak igeliturgiáihoz. A zeneművek javát természetesen „Herr Kappelmeister Bach” áhítatos zenéje szolgáltatja.

 

O Mensch bewein dein Sünde groß (BWV 622)

 

Lotti: Crucifixus á 8

Kyrie: Lux et origo

Gloria (BWV 236/2)

 

Herzlich tut mich verlangen (BWV 727)

 

O Haupt voll Blut und Wunden (BWV 244)

 

Pachelbel: Fantasia in g

Jauchzet Gott in alle Länden (BWV 51)

 

Vor deinen Thron tret’ ich (BWV 668)

 

Was Gott tut das ist wohlgetan (BWV 69, 99)

 

C-dúr toccata (BWV 566)

 

 

Szabó Balázs – orgona

 

Balázs Adrienn – szoprán

 

Frenczel Bertalan – trombita

 

 

 

 

Miskolci Egyetem Bartók Béla Intézetének hallgatói

 

Forrás Kórus (művészeti vezető: Balásné Molnár Ildikó)

 

Cantus Firmus Énekkar (művészeti vezető: Szűcs Sándor)

 

Camerata Miskolc Kamarazenekar (m. vezető: Soós Gábor)

 

vezényel: Flach Antal

 

 

* * *

 

 

A hangversenyekre a belépés ingyenes. Örömmel fogadjuk

szíves támogatását a hangverseny helyszínén vagy a

Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány számlaszámán:

 

Takarékszövetkezeti Hitelintézet (Dózsa Gy. út 3.)

54900048 – 10007668

Közlemény: „Bach-hét”

*

 

Kapcsolat:

Flach Antal

 

Tel: 06 20 524 2240

 

E-mail: flachtoni@freemail.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden zene végső célja, hogy Isten

dicsőségét és a lélek felfrissülését szolgálja”

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Miskolci Bach-hét

 

2011. május 1-6.

 

 

 

Védnök: Horváth Anikó,  Liszt – és Artisjus díjas csembalóművész

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Egy szolgálaton kívüli miskolci rendőr észlelése alapján állították elő a diósgyőri egyenruhások azt a sofőrt, aki egy zebrán kis híján elgázolt egy g…

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum