2023. 12. 1. péntek

Elza
1 EUR 380 HUF
1 GBP 441 HUF

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2019
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Nagy magyar tájszótár (Újdonság) 2. A magyar nyelvtörténet kézikönyve 3. Magyar ellentétszótár 4. Régi szavak szótára 5. Növénynevek enciklopédiája 6. Nincsen rózsa tövis nélkül (Újdonság) 7. Itt van a kutya elásva 8. Nyelvészeti kisszótár (Újdonság) 9. Magyar szókincsbővítő diákszótár 10. Anya-nyelv-búvár (Ismét kapható) 11. Mondjuk helyesen! 12. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul 13. Újságíróiskola 14. Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok 15. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről 16. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 17. Nyelvjárástani munkafüzet 18. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet 19. Szókincsbővítő munkafüzet 20. Magyar szókincsteszt munkafüzet 21. Szövegtani munkafüzet 22. Top 2000 magyar szó 23. Vámmentes gondolatok 24. Angol elöljárószavas kifejezések 25. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (Ismét kapható) 26. 48 szerelmes vers angolul és magyarul 27. Angol–magyar alapszótár 28. Magyar–német alapszótár 29. Német–magyar alapszótár 30. Magyar–spanyol alapszótár 31. Meseszótár 32. A boldogság titka (Újdonság) 33. Magyar motívumok kifestőkönyve 34. Magyarországi lepkék kifestőkönyve 35. A világ lepkéinek kifestőkönyve

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az eset-ben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2019. február 11-től 2019. március 24-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. április 12 -ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek