2021. 10. 26. kedd

Dömötör
1 EUR 365 HUF
1 GBP 434 HUF

Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának ellenőrzéséről

Befejeződött Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodásának 2013. évre kiterjedő ellenőrzése. Az ellenőrzés során az Állami Számvevőszék értékelte, hogy a gazdálkodás kereteinek kialakítása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, biztosítottak voltak-e a nemzetiségi önkormányzat működési feltételei, szabályszerű volt-e a gazdálkodási feladatok ellátása.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapította, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat és a Települési Önkormányzat együttműködésének szabályozása nem minden tekintetben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai ellenére elmaradt az együttműködési megállapodás felülvizsgálata. A megállapodásban a működési feltételek biztosításával, a gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos előírásokat nem teljes körűen rögzítették. A Települési Önkormányzat – az együttműködési megállapodás tartalmi hiányosságai ellenére – 2013-ban biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési határozata a jogszabályi előírások ellenére nem tartalmazta a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési mérleg és az előirányzat felhasználási terv szöveges indoklását. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a jegyző mulasztása következtében az előírt határidőn túl nyújtotta be a költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére. A Nemzetiségi Önkormányzat részére előírt kincstári adatszolgáltatási kötelezettségeket a jegyző több alkalommal késedelmesen teljesítette.  

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága hiányos volt. A gazdálkodási feladatok végrehajtását ellátó Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett a jogszabályban előírt szabályzatokkal, de azok hatálya – egy kivételével – a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladataira nem terjedt ki. A hivatali SZMSZ nem tartalmazta a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket, azok gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, a kapcsolódó felelősségi szabályokat. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatokat az azokat ellátó köztisztviselők munkaköri leírásaiban nem rögzítették. A jegyző nem készítette el az ellenőrzési nyomvonalat és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét és nem biztosította minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

Az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása és gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem biztosította az összeférhetetlenségi követelmény érvényesülésének feltételeit. A jegyző nem jelölte ki írásban a pénzügyi ellenjegyzőt és az érvényesítőt. Az ellenőrzött kifizetéseket teljesítésigazolás és érvényesítés nélkül teljesítették.  

A jegyző – az együttműködési megállapodásban foglaltak ellenére – nem intézkedett a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetéséről. A 2013. évre vonatkozó ellenőrzési tervet – a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokra is kiterjedő – kockázatelemzés nem támasztotta alá. A Nemzetiségi Önkormányzatnál 2013-ban belső ellenőrzésre nem került sor.

Az ÁSZ a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében több intézkedést javasolt a Nemzetiségi Önkormányzat szabályszerű gazdálkodásáért felelős jegyezőnek, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. A javaslatok címzettjeinek intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesülését az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum