2021. 07. 26. hétfő

Anna, Anikó
1 EUR 359 HUF
1 GBP 420 HUF

Kriza Ákos, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje gazdaságfejlesztési elképzeléseiről

A mai sajtótájékoztatón . Kriza Ákos, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje  gazdaságfejlesztési elképzeléseit ismertette. A tájékoztató  meghívottja volt Pelczné Dr. Gáll Ildikó Európa Parlamenti képviselő,  aki többek között arról beszélt, mivel tudja segíteni Miskolcot az  Európai Unió központjában. Perecsenyi Attila, a Klaszter Iroda Kft.  ügyvezetője pedig a lokálpatrióta gazdaságpolitikáról, a helyi kis- és  középvállalkozásoknak a városgazdasági életében betöltött szerepének  fontosságáról beszélt.
Kriza Ákos polgármesterjelölt (Fidesz-KDNP)

A legfrissebb, 2010. június 20-i adatok szerint 20 ezer regisztrált,  és mintegy 7-10 ezer nem regisztrált munkanélküli van jelenleg Miskolc  térségében. Miskolc városában a nyilvántartottak száma összesen 17.906  fő, amely 11%-os munkanélküliséget jelent. Ezzel szemben az ugyancsak  szocialista vezetésű Szegeden 5,5%-os, Nyíregyházán 7,5 %-os,  Székesfehérváron 6,3%-os, Győrben 5,1 %-os a munkanélküliségi ráta.Nem véletlen, hogy a miskolciakkal történő találkozóinkon és a Fontos  nekünk konzultációsorozat alkalmával az emberek a legsürgetőbb  feladatnak a munkahelyteremtést tartják ma Miskolcon. Ez polgármesteri  programom legfontosabb eleme. Valamennyi gazdaságfejlesztési  elképzelésünk a foglalkoztatottság növelését szolgálja, továbbá azt,  hogy aki dolgozni akar, legyen rá lehetősége.

Miskolcon a legtöbb embert a kis- és középvállalkozások  foglalkoztatják, ezért fontos számunkra, hogy támogassuk ezeknek a  vállalkozásoknak a megerősödését, hogy újabb munkahelyeket hozhassanak  létre.Gazdaságpolitikai elképzelésünk egy, a helyi vállalkozásokat  tömörítő lokálpatrióta klaszter létrehozása. Ennek célja, hogy a város  a helyi vállalkozásokat részesítse előnyben a helyi munkák elvégzésében, hogy az általuk megtermelt pénz java része itt maradjon.  A városnak meg kell oldania az alvállalkozók közvetlen kifizetését.  Nem fordulhat elő többször, hogy elvégzett munka fizetség nélkül marad.

A tőkebefektetések ösztönzése érdekében együtt kell működni a térség  nagyvállalataival, növelni kell a befektetési lehetőségeket. A  Miskolci Ipari Park jelenlegi területe szűkös, lehetőséget kell  találni újabb területek ipari célú bevonására. A város adottságai  folytán jelenleg sajnos nem tud összefüggő több száz hektáros  területet biztosítani egy-egy nagybefektető számára, ezért a több  tematikus ipari park kialakítása tűnik megoldásnak. De keresni kell az  összefogás lehetőségét azokkal a környező településekkel, amelyek  szabad felhasználású területekkel rendelkeznek, megfelelő közúti és  autópálya kapcsolatokkal.A nagy hagyományokkal rendelkező gépipar mellett erősíteni kell az  olyan feltörekvő, innovatív iparágak meggyökerezését, mint a  környezetipar, az energetikai ipar, amelyek a 21. század iparágai.   Ezek meghonosítását az Európai Unió és az Új Széchenyi Terv is  támogatja. Olyan cégek megtelepedését támogatnánk, amelyek az  innovatív technológiát alkalmazva termékeikre a helyi és a hazai  piacon is találnak vásárlót, és a jövőben a kelet-európai piacot is ki  tudják szolgálni. Ehhez természetesen a városnak is stratégiai  kapcsolatot kell kialakítania a környező nagyvárosokkal, térségekkel.  Hogy milyen úttörő technológiák meghonosítására gondolunk? Pl.:  LED-izzó, hőszivattyú, fotovoltaikus elem (napelem), napkollektor,  gázmotor, szélkerékgyártás, a szelektív hulladék feldolgozása,  automatizálás stb.

Csökkenteni kell a város és a környező települések energiafüggőségét.  Energiaközösségek kialakításával a növekvő energiaárak (gáz, kőolaj,  áram) mellett is csökkenthető a háztartások rezsiköltsége. Nem az  egyéni, hanem a közösségi energiatermelés a jövő, mert így az  energiatermelés különböző formáit tudjuk összefogni (szél, nap,  geotermális, földalatti szénelgázosítás, depóniumgáz hasznosítás).

Egyéb fejlesztendő iparágak: vegyipar (a TVK és a Borsodchem bázisán  termékgyártás); Informatikai Klaszter támogatása (az országban csak  Pesten és Miskolcon van ilyen); mechatronika, gépipar; idegenforgalom  
(Tapolcai strand, Lillafüred). Miskolcot közlekedési csomóponti  szerepe alkalmassá teszi arra is, hogy a határmenti térség logisztikai  központja legyen.

Összefoglalva:

Miskolc lehetőségei: 20000 munkanélküli, mint lehetőség, kiváló  természeti és közlekedési adottságok, egyetem mint tudásbázis, ipari  hagyományok.A kormánnyal való jó kapcsolat. A megfelelő helyi vezetés határozott  
szándéka a leszakadó térségek felzárkóztatására. Jó európai uniós  kapcsolatok.

Pelczné dr. Gáll Ildikó, Európa Parlamenti képviselő

Sem az ország, sem Miskolc nem használta ki kellőképpen Magyarország  immár hat éves uniós tagságát. Nem megnyugtató az eredmény, ha a  miskolci kirakatberuházásokra gondolunk, hiszen nem ez lett volna a  
legfontosabb feladat. A miskolciaknak munkahelyteremtő beruházásokra  van szükségük. Ez a feladata a következő városvezetésnek, és a kormány  cselekvése is ez irányba mutat: az Új Széchenyi Tervben jelentősen  támogatják a vállalkozásfejlesztést és munkahelyteremtést.
Miskolcon szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy azt a pénzt kell  elfogadni, amit adnak. Tervekre van szükség, meg kell határozni azokat  a célokat, ami a miskolci embereknek jó, és ehhez a városnak kell a  pályázatok segítségével megteremteni a forrást.Az Európai Unió előnyben részesíti azon projekteket, amelyek hosszú  távra szólnak, és munkahelyeket teremtenek. Brüsszel kifejezetten  támogatja a közös pályázatokat, így lehetőség nyílik a  testvérvárosoknak vagy a határmenti városoknak a különböző régiós  programokban való közös részvételre.

Sok az ellenvélemény a Zöld Nyíl villamosprojekttel kapcsolatban is,  de a problémafelvetések a városvezetésnél érthetetlen módon mindig  süket fülekre találtak. Az emberek érdekében és nem ellenükre kívánunk  
fejleszteni – szögezte le Pelczné Gáll Ildikó.Jó lenne, ha létrejönne egy információs központ Miskolcon, mely  összekötné a várost a fővárossal és Brüsszellel. Ez megkönnyítené az  európai parlamenti képviselők munkáját abban, hogy kommunikációs  kampányokkal, kiállításokkal, kulturális programokkal felhívjuk a  külföldiek figyelmét Miskolcra.


Perecsenyi Attila, Klaszter Iroda Kft. ügyvezetője

A felsőzsolcai újjáépítés, amelyben tevékenyen részt vesz, jó  lehetőség arra, hogy a gyakorlatban is létrehozzák annak az építőipari  klaszternek a modelljét, amelynek működése a városi és térségi  lokálpatrióta gazdaságpolitika kialakításának inspirálója lehet.
A lokálpatrióta gazdaságpolitika elemeként értelmezett vállalkozói  klaszter lényege, hogy a helyi kis- és középvállalkozások együtt  versenyképesek lehetnek bármilyen nagy céggel. A vállalkozások laza  
szövetségének célja, hogy helyzetbe hozza a helyi vállalkozókat. Az  egyéni és közös sikerhez azonban az kell, hogy természetes, bizalmi  alapokon nyugvó legyen az együttműködés. Becsületesnek, nyitottnak,  újítónak kel lenni, vagy egy jó kezdeményezés mellé odaállni,  pozitívan gondolkodni!  Ha egy klaszter jól működik, a benne  szerveződő vállalkozások több munkahelyet teremtenek, helyi adót  fizetnek, ami érdeke egy város vezetésének is.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

PROGRAMAJÁNLÓ 2021. július 26. – augusztus 2. Elaprózódás A PTE-MK szobrászhallgatóinak csoportos kiállítása Időpont: július 29. – augusztus 15.…