2022. 07. 2. szombat

Ottó
1 EUR 401 HUF
1 GBP 463 HUF
 • Főoldal
 • »
 • Hírek
 • »
 • A vendéglátó teraszok üzemeltetésének új szabályai Miskolcon

A vendéglátó teraszok üzemeltetésének új szabályai Miskolcon

Pontosabb szabályozás segíti a belvárosi vendéglátó teraszok rendezett és biztonságos működtetését a most életbe lépett új önkormányzati rendelet nyomán. A változások annak nyomán lépnek életbe július elején, hogy a megelőző egy esztendő folyamán Szopkó Tibor alpolgármester (a körzet önkormányzati képviselője) koordinálásával ezekről a kérdésekről egyeztetés-sorozatot tartottak az önkormányzat, illetve az érintett vendéglátósok részvételével.

 

Az új rendelet meghatározza a teraszok létesítésének egzakt feltételeit, a vendégek tájékoztatásának, a környezet tisztántartásának, a szeszesital kiszolgálásának speciális előírásait. Könnyítés a vállalkozók számára a havi részletfizetési lehetőség a közterület-használatra.

A város egyes részein lehetségessé vált a „mozgóboltok” működtetése, azaz büfékocsiból, lakókocsiból történő árusítás, ami eddig tiltottnak számított. Könnyebbé válik mostantól az őstermelők helyzete is, több helyen árulhatnak ezután.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021. június 30-i ülésén elfogadta a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítását, amelynek lényegi rendelkezései július 6-án hatályba is léptek.

 

A legfőbb bővítések, változások a következők:

Mozgóbolti kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet segítése a korábbi merev, a büfékocsiból, lakókocsiból történő árusítást az egész város területén tiltó szabályt enyhítette.

A város frekventált területein, azaz a Közterület-használati rendelet I. és II. övezetében továbbra is tilos a lakókocsiból, büfékocsiból történő árusítás, viszont ezen területeken kívül a közösségi tulajdonban lévő (állami, önkormányzati) közhasználatú területeken 8.00 óra és 22.00 óra között lehetőség nyílik ezen értékesítési forma engedélyezésére.

Az őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása kiemelt önkormányzati feladat. A hatályos rendelet szerint őstermelő részére üzletportál előtti közterületre 5 méteren belül csak akkor adható engedély, ha ahhoz az érintett tulajdonosok, üzletek üzemeltetői írásban hozzájárulnak, illetve további feltétel, hogy 50 méteren belül azonos termékeket árusító üzlet ne működjön. Az őstermelői árusítás keretében forgalmazott termékkör volumenére is figyelemmel, az őstermelői közterületi értékesítés feltételeinek javítása érdekében, a Közterület-használati rendelet módosításával az őstermelők tekintetében az 50 méteres területi korlátozás megszüntetésre került.

 

A karanténhelyzetet követően újraindult vendéglátó teraszok működése olyan kedvezőtlen hatásokat is megmutatott, amelyek eddig nem szereplő szabályozási elemek bevezetését tették indokolttá. A most hatályba lépett rendelet meghatározza a teraszok létesítésének speciális feltételeit, továbbá az üzemeltetők kötelezettségei: a vendégek tájékoztatása, illetve a tisztántartás, és a szeszesital kiszolgálása tekintetében.

Nevezetesen:

 

„6/A. §

(1) A vendéglátó üzlet előtti közterületre vendéglátó-ipari előkert, terasz elhelyezésére közterület-használat engedély akkor adható, ha

 1. a) a kérelmező a vendéglátó üzlet működéséhez szükséges – a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti – bejelentést megtette vagy érvényes működési engedéllyel rendelkezik,
 2. b) a vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetője a településképi bejelentési kötelezettségének eleget tett és bejelentését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége tudomásul vette,
 3. c) a vendéglátó-ipari előkert, terasz rendeltetésszerű használata a közúti és gyalogos közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és a közterület közlekedésre szánt területén a gyalogossáv eléri a 1,5 métert.

(2) A vendéglátó-ipari előkert, terasz lehatárolására csak dísznövényzet, virágláda, városképi követelményeknek megfelelő, részleges lezárású kerítés helyezhető el.

(3) A vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetője köteles

 1. a) a vendégek jogkövető magatartásának elősegítése érdekében a vendéglátó-ipari előkertben, teraszon jól látható helyen tájékoztatást közzétenni a közterületi – vendéglátó-ipari előkerten, teraszon kívüli – szeszesital fogyasztás tilalmáról,
 2. b) a vendéglátó-ipari előkert, terasz teljes területét, valamint a terasszal határos közterületi járdát és zöldsávot az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tisztán tartani, takarítani,
 3. c) biztosítani, hogy az általa kiszolgált vendégek a szeszesitalt a vendéglátó-ipari előkerten, teraszon kívüli közterületre ne vigyék ki.

(4) A vendéglátó-ipari előkert, terasz elhelyezésére szóló közterület-használati engedélyben meghatározott díj megfizetésére – amennyiben a közterület-használat kérelmezett időtartama a három hónapot eléri – a közterület-használat jogosultjának erre irányuló külön kérelmére havi részletfizetés engedélyezhető.”

 

A vendéglátó-teraszon kívüli közterületi szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló tájékoztatás tekintetében a vendéglátósok javasolták, hogy egységes megjelenésű tájékoztató táblákat helyezzenek ki . Ezt az önkormányzat elkészítette és az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendáglátó-teraszt üzemeltetők részére térítésmenetesen rendelkezésre bocsátja. A feliratok a Polgármesteri Hivatal központi ügyfélszolgálatán (Miskolc, Városház tér 8.) vehetők át.

A szabályokat megsértő üzemeltetők a teraszok megtartásának lehetőségét kockáztatják, tekintettel arra, hogy ezek a szabályok bekerülnek a közterület-használati engedély visszavonásának esetei közé. Ezzel egyidejűleg a közterület engedély nélküli, illetve az engedélytől eltérő igénybevétele a közigazgatási szabályszegés rendszerén belül szankcionálhatóvá vált, vagyis ennek elkövetője pénzbírsággal is sújtható.

Ugyanakkor a járvány miatt nehéz helyzetbe került vendéglátósok számára kedvező szabály is beiktatásra került, miszerint a 3 hónapot elérő közterület-használat esetén az egyösszegű díjfizetés helyett havi részletfizetésre nyílik lehetőség.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum