2021. 07. 26. hétfő

Anna, Anikó
1 EUR 359 HUF
1 GBP 420 HUF

Tisztelt Érdekképviseleti Szervezetek!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének levelét kérésére, változtatás nélkül adjuk közre:

“Tájékoztatom Önöket, hogy Tóth Pálné szakszervezeti bizottsági titkár által tolmácsolt kérésüknek eleget téve, – a Megyeháza épülete előtt 2011. március 22-én tartott demonstráció keretében átvett – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjaihoz címzett levelüket valamennyi képviselőtársam részére megküldtem.
Nyílt levélben kényszerülök válaszadásra, mivel felhívásukat szervezeteik képviseletére jogosult vezetőik aláírása és elérhetőségük megjelölése nélkül adták át.
A közgyűlési tagokat az egészségügyi intézmények átszervezésére vonatkozó közgyűlési döntés átértékelésére buzdító felszólításuk számos alaptalan állításból levont következtetésként munkanélküliséggel riogat.
ITT AZ IDŐ, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és az intézményük igazgatója által Önök felé elferdítetten közvetített tényeket ismertessem, valamint igazgatójuk felelőtlen vezetői magatartással okozott indokolatlan zavarkeltését ellensúlyozva, megerősítsem Önökben a választott képviselőikből álló testület felelősségteljes döntéshozatala iránti bizalmukat.
A Megyei Közgyűlés a sajtó és a lakosság felé is nyilvános ülésen tárgyalta az intézményátszervezéssel kapcsolatos előterjesztéseket, a döntést megelőző szakbizottsági üléseken – ahová minden érintett intézmény igazgatója meghívást kapott, és részt is vett – korlátozás nélkül lehetőség volt kérdésfeltevésekre, melyek helyben megválaszolásra kerültek. Ugyanez a helyzet jellemezte a döntéseket követő igazgatói tájékoztató értekezleteket is.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy 2011. március 4-én a MSZ EDDSZ országos elnöke Dr. Cser Ágnes, megyei elnöke Dr. Tarr Sarolta, a megyei értekezleten jelen lévő szakszervezeti tisztségviselők tudtával az értekezletet követően megkezdte az egyeztetést a jogutód munkáltató képviselőjével Dr. Csiba Gáborral, melyen a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást az intézmény-összevonással kapcsolatosan felmerült kérdésekben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 12/2011. (II.17.) határozata alapján a 2011. március 31. napi testületi ülésre a Megyei Kórház szakmai struktúrájára vonatkozó előterjesztés és az azt megalapozó javaslat is – melyet a Megyei Kórház főigazgatója 2011. március 18-án nyújtott be a fenntartó számára – rögzíti, hogy „minden orvos, szakdolgozó, egészségügyi kiszolgáló személyzet ugyanott, ugyanazt a feladatot, ugyanannyi ágyon, ugyanannyi órában fogja elvégezni 2011. május 1-jétől”, amint azt az Önök által 2011. március 26-án a sajtóban megjelentetett közleményben az általam közzétett nyilatkozatból is beidéztek.
Létszámcsökkentéssel valóban nem foglalkozik egyik előterjesztés sem, mivel a testület nem kíván dolgozókat elbocsátani.
A Megyei Önkormányzat kórházainak szállítói tartozását valótlannak minősítő állításuk, valamint a betegellátás szempontjait figyelmen kívül hagyó döntéshozatal vádjának cáfolatául álljon itt néhány szó szerinti idézet a levelükben kifogásolt előterjesztések szövegéből:
„Kórházaink belső tartalékaik felhasználásával, a foglalkoztatás és képzés területén a pályázati lehetőségek kiaknázásával, a rendelkezésükre bocsátott önkormányzati vagyon hasznosítása révén saját bevételeik növelésével 2010. évben is megőrizték gazdálkodási stabilitásukat, bár ennek hátterében a beszállítóikkal történő folyamatos alkuk, tartozásaik átütemezése is fontos szerepet játszott.
A Megyei Önkormányzat kórházai 2010. évben a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozásuk rendezése érdekében összesen mintegy 956 697 eFt konszolidációs támogatást kaptak a központi költségvetésből.”
„Az integráció eredményeként – a betegellátás színvonalának megőrzése mellett – egy gazdaságosabban működő, hatékony szervezet jön létre.”
A tényszerűséget szolgálja továbbá a Nemzeti Erőforrás Miniszter OEP honlapján közzétett közleménye is, mely az egészségügyi szolgáltatók számára 2010. decemberében nyújtott, a korábbi évekből felhalmozott kórházi adósság rendezésére, kötelezően a 2010. november 30-án fennállt szállítói tartozás csökkentésére fordítható konszolidációs támogatások összegét tartalmazza.
A hivatalos közleményből egyértelműen kitűnik, hogy a 2011. május 1-jétől a Megyei Kórházzal egyesítésre kerülő négy megyei önkormányzati fenntartású kórház közül a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház támogatási összege, azaz szállítói tartozása volt a legnagyobb mértékű: 44 529 000 Ft.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a gyógyító-megelőző ellátás jogcím csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. C) pontja szerint „a támogatásban való részesedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató részt vesz és együttműködik az egészségügyi ellátórendszer területi integrációjának kialakításában”.

Fentiek alapján Önökre bízom annak megítélését, hogy ki vezet félre és kit.

Miskolc, 2011. március 31.

Tisztelettel:

Dr. Mengyi Roland
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

PROGRAMAJÁNLÓ 2021. július 26. – augusztus 2. Elaprózódás A PTE-MK szobrászhallgatóinak csoportos kiállítása Időpont: július 29. – augusztus 15.…