2022. 08. 9. kedd

Emőd
1 EUR 394 HUF
1 GBP 468 HUF

Projekt zárás

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:Tftv.) 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében többek között:

a) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;

b) a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja – az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat;

c) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 90.000.000.- Ft támogatásban részesült az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” megnevezésű pályázaton.
A projekt 2013.09.01. és 2014.10.31. között került lebonyolításra, amely keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
•    A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében azok elemzése, a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása;

•    A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, alátámasztva a 2007-2013 programozási
időszak végrehajtási tapasztalataival, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Terület-fejlesztési Koncepciójához kapcsolódóan Regionális, megyei és kistérségi szintű adatok elemzése című dokumentum elkészítése;

•    A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója elkészítése;

•    Megyei szintű, középtávú stratégiák, programok kidolgozása, összhangban a hosszú távú koncepcióban és a 2014-2020 közötti uniós időszak operatív programjaiban leírtakkal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai és Operatív Programrészei, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elkészítése;

•    A 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentum, az Integrált Területi Program, mint Uniós részdokumentum kidolgozása;

•    A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség biztosítása a Tftv. 13.§ (2) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően;

•    Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott módszertan és szakmai irány-mutatás alapján;
•    A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladat ellátása.

A pályázatban vállalt feladataink megvalósítását, aktuális tevékenységünket és híreinket a www.baz.hu honlapunk hírek rovatában olvashatják. A társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumok, illetve azok végleges változata pedig a honlapunk „Fejlesztési dokumentumok 2014-20” almenüjében érhető el.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek