2022. 08. 9. kedd

Emőd
1 EUR 394 HUF
1 GBP 468 HUF

Évértékelés a Katasztrófavédelemnél

Főigazgató-helyettesi értékelés Miskolcon
Évértékelő-feladatszabó tiszti értekezletet tartott a Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 14-én.


A rendezvényen Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató, valamint Bartók Péter tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese értékelte az Igazgatóság 2016. évi munkáját. A megyei katasztrófavédelmi szerv vezetője azon túl, hogy részletes betekintést nyújtott az Igazgatóság múlt évi főbb feladataiba és elért eredményeibe, az idei főbb célkitűzéseket is ismertette a résztvevőkkel. Bartók Péter tűzoltó ezredes egy elhivatott szervezetként jellemezte a megyei Igazgatóságot, amely korszerű feltételek mellett, komplex szemléletű vezetéssel, jól összeszokott állománnyal, szilárdan és hatékonyan látta el a katasztrófavédelem területi szintű feladatait. A gazdasági főigazgató-helyettes az eddigi elért eredmények megtartása mellett, az önkéntesség további támogatását, a szén-monoxid mérgezések és kéménytüzek számának csökkentését, valamint a szervezetre jellemző következetes és szakszerű hatósági munkavégzést, illetve az eddig tapasztalt átgondolt és fegyelmezett gazdálkodási tevékenységet szabta fő feladatul.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi munkája, eredményei

2016-ban az időjárási szélsőségek jellemezték Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, mindez azonban csak néhány esetben váltott ki olyan jellegű természeti eseményt, amely az élet- és vagyonbiztonságot tömegesen veszélyeztette volna. Februárban a Bódva és a Sajó, valamint néhány hegyvidéki patak áradása miatt jelentkeztek kiemelt katasztrófavédelmi feladatok, májusban és júliusban pedig a külterületről lezúduló iszapos víz adott munkát Múcsony településen.

Az Igazgatóság 2016-ban is kiemelt hangsúlyt fektetett a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására. A legnagyobb eredményt a szabadtéri tüzek számának csökkenésében értük el, amely a preventív hatósági tevékenységnek és a mentő tűzvédelemben részvevők összehangolt munkájának egyaránt köszönhető.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán az önkéntes tűzoltó egyesületek 16.613.862.-Ft támogatáshoz, míg az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton résztvevők 8.540.459.- Ft forráshoz jutottak.

A személyi állomány a tavalyi évben is aktívan részt vett a sportéletben, amelynek eredményeként Igazgatóságunk a BM OKF országos pontszerző versenyében első helyezést ért el, a BM pontszerző bajnokságában pedig a tizenegyedik helyen végzett.

Tűzoltósági szakterület:

Tűz miatt tavaly 3249 alkalommal riasztották a tűzoltókat, ami 410 esettel több, mint 2015-ben volt. A legszembetűnőbb csökkenés az erdő- és vegetációtüzek számában tapasztalható. Ilyen jellegű tűz miatt 2016-ban összesen 459 alkalommal avatkoztak be a hivatásos tűzoltó egységek, ami a 2015. évi adatokhoz képest 734 esettel kevesebbet jelent.

2016-ban a műszaki mentések száma 2140, amely 408-cal több esetszám a 2015-ös adatokhoz viszonyítva.

Iparbiztonsági szakterület

A megyében továbbra is kiemelkedő az ipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek száma, melyek biztonságos üzemeltetésében fontos szerepet játszott a megerősödött iparbiztonsági hatósági jelenlét, mindezt igazolja az üzemeltetők és szállítók egyre erősödő, jogkövető magatartása. A közúti és vasúti veszélyes anyag szállítmányozás rendszeres hatósági ellenőrzése mellett, 2016-ban is kiemelt figyelmet kapott a megyében lévő valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belső- és külső védelmi tervgyakorlata, valamint az időszakos iparbiztonsági ellenőrzése. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén 13 alkalommal történt rendkívüli esemény. A közúti és vasúti veszélyes áruszállítás ellenőrzéseinek száma jelentősen megnőtt. (Az ADR ellenőrzések száma 2015-ben 365 db, 2016-ban 407 db, míg a RID ellenőrzések száma 2015-ben 805 db, 2016-ban 997 db volt.)

Veszélyes áruszállítással összefüggésben 6 esetben történt rendkívüli esemény, melyek vizsgálatát követően több ízben került bírság kiszabásra.

Polgári védelmi szakterület

Az Igazgatóság az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektetett a polgári védelmi szervezetek, önkéntes mentőszervezetek, általános iskolák és óvodák pedagógusai, szociális munkások, gondozók, falu- és tanyagondnokok, a lakosság, ezen belül kiemelten az ifjúság felkészítésére.

Az ifjúság katasztrófavédelmi ismereteinek széleskörű terjesztésére kiváló lehetőséget biztosított a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny és a közösségi szolgálat. 2016-ban 56 oktatási intézménnyel működött együtt az Igazgatóság, 505 diák jelentkezett közösségi szolgálatra. Óvodai korcsoportból 3081 fő, az általános iskolaiból 3782 fő, közép- és felső iskolai korcsoportból 2952 fő felkészítésére került sor. A pedagógusok köréből 422 főt készített fel az Igazgatóság katasztrófavédelmi ismeretekből.

A 2016. év egyik kiemelt feladata az önkéntes települési mentőcsoportok megalakítása volt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg 133 települési mentőcsoport áll készen 1300 fővel, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.

Az év során kiemelt jelentőségű volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Mezőkövesd város közigazgatási területén tartott gyakorlata, melynek célja a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok gyakorlása volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében végrehajtott honvédelmi felkészítés és gyakorlat, a védelmi igazgatás vezetői, a társszervek, az együttműködő szervek, szervezetek, valamint a területi és helyi szintű önkéntes mentőszervezetek bevonásával valósult meg. A gyakorlaton összesen 386 fő vett részt.

Fotós: Dojcsák Dávid tű. százados

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek