2023. 12. 11. hétfő

Árpád, Árpádina
1 EUR 382 HUF
1 GBP 446 HUF

Ebösszeírás Miskolcon

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Miskolc város területén 2017. november 1-től december 31-ig terjedő időszakban a Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot, ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni, és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok folyamatosan beszerezhetők a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. szám alatt az Ügyfélszolgálaton, a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákon, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.miskolc.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 06-46/512-700/2132 mell. telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
–    személyesen vagy postai úton a 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre;
–    személyesen a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákon;
–    faxon a 06-46/512-801 fax számra;
–    elektronikusan a hatosag@miskolcph.hu levélcímre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának/beküldésének határideje: 2017. december 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
– Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek