2021. 11. 30. kedd

András, Andor
1 EUR 369 HUF
1 GBP 436 HUF

ÁSZ ellenőrzés a GYermekvédelemben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellenőrzése

A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (17199)

Az Állami Számvevőszék befejezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervi feladatellátás megfelelt, a középirányító szervek tevékenysége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az intézménynél kialakított belső irányítási rendszer nem biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást. Az intézmény pénzügyi gazdálkodása összességében nem volt szabályszerű, a vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény vezetése nem épített ki megfelelő védelmet a korrupciós veszélyekkel szemben. A közpénzfelhasználás eredményességét a gazdálkodás folyamatában mérhető célok nem támasztották alá.

A közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban a központi alrendszer egyes intézményei meghatározó súlyt képviselnek. E szervezetekkel szemben társadalmi igény, hogy tevékenységükről a döntéshozók és a nyilvánosság felé elszámoljanak. A társadalmi igénnyel és az ÁSZ Stratégiájával összhangban, a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme érdekében került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat pénzügyi- és vagyongazdálkodásának ellenőrzésére.

Az intézmény feladata a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátásának, rehabilitációjának, pszichiátriai betegek tartós ellátásának, szenvedélybetegek ápolásának, rehabilitációjának, időskorúak tartós bentlakásos ellátásának, szociális foglalkoztatásának és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának biztosítása volt. Tevékenységéhez tartozott még az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátása, fiatal felnőttek utógondozói ellátása, valamint szakellátást más okból igénylő gyermekek teljes körű ellátása, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

Az intézmény 2011-ben az önkormányzati alrendszerbe tartozott, majd 2012-től a központi alrendszerbe került át. 2012-ben az irányító szerv a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt, a középirányítói feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. Az irányítószervi feladatok 2013. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ 2013. március 31-én beolvadással megszűnt, feladatait általános és egyetemleges jogutódként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át. Az ellenőrzött időszakot követően lezajló szervezeti átalakítás után az intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény néven működött tovább.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az irányító szervek szabályszerűen, míg a középirányító szervek nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolták jogosultságaikat. 2012-ben a középirányító szerv nem ellenőrizte a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételét.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem biztosította a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal. Kockázatkezelési rendszert a 2012-2014-es években nem alakítottak ki és nem működtettek. A kontrolltevékenységek gyakorlása, működtetése nem felelt meg a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírtaknak. Az intézményvezető nem gondoskodott a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről.

A kiadási előirányzatok felhasználásánál a pénzgazdálkodási belső kontrollok a 2015. év kivételével nem működtek megfelelően. A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, valamint az előirányzat-maradvány megállapítása szabályszerűen történt. Az intézmény a 2012-2014. években vagyonkezelésébe nem tartozó ingatlanokat szerepeltetett az éves költségvetési beszámolók mérlegében, emiatt azok nem mutattak megbízható és valós képet vagyoni helyzetéről.
Az intézmény tett erőfeszítéseket az integritás szemlélet érvényesítése érdekében, azonban az integritás kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével. A gazdálkodás folyamatában számszerűsített, mérhető célokat, célértékeket nem határoztak meg.

Az ÁSZ az emberi erőforrások miniszterének egy, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az intézmény gazdasági szervezeti feladatait ellátó szerv főigazgatójának kettő, az intézmény igazgatójának hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum