2023. 09. 27. szerda

Adalbert
1 EUR 391 HUF
1 GBP 450 HUF

Mérlegkészítés… Bizalmi vagyonnak is kötelező

2023. május 31. napja volt a mérlegkészítések és bevallások határideje.

Azok közül, akik az elmúlt egy-két évben bizalmi vagyonkezelés mellett döntöttek, többen nincsenek tisztában azzal, hogy mérleget a vagyonkezelőnek is kell készítenie az általa kezelt vagyont illetően, amelynek az esetleges elmaradása következményeket vonhat maga után. Ön ugye időben elkészítette mérlegét?

A jogszabályokból világosan kiderül, hogy a vagyonkezelőnek az általa kezelt bizalmi vagyont illetően önálló, elkülönült könyvvezetési- és beszámolókészítési kötelezettsége van, amely független attól, hogy a vagyonkezelő természetes vagy jogi személy-e. A tapasztalatok alapján a beszámolási kötelezettség leginkább természetes személy vagyonkezelők számára okoz nehézséget és alkalmanként értetlenséget is. A kezelt vagyonok beszámolóinak elfogadása május 31. napjáig volt esedékes.

Annak ellenére, hogy a kezelt vagyon beszámolóját a vagyonkezelő nem köteles közzétenni (elmaradása esetén a hatóságok által nem szankcionálható), komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy időben és pontosan készüljön el a beszámoló.

A kedvezményezetti kifizetés alapja

A legtöbb bizalmi vagyonkezelési struktúra esetében a vagyonkezelő rendszeresen (pl. évente) kifizetést teljesít a kedvezményezetteknek. Mivel a vagyonkezelő a vagyon nagyságát és terjedelmét a mérleg szerint tudja felmérni, ezért általában a beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozza meg a döntést a kedvezményezetti kifizetésről. Ebből adódóan a beszámoló az alapja annak, hogy a kedvezményezett a ténylegesen neki járó kifizetést kapja meg a vagyonkezelőtől.

Adózási szempontból is mérvadó

A törvény egyértelmű rendelkezésének megfelelően, amennyiben a vagyonkezelő az általa kezelt vagyonból kifizetést valósít meg, azt először mindig a vagyonkezelésben lévő vagyon hozamából kell juttatni a kedvezményezetteknek. Ez önmagában adózási hátránnyal jár, ugyanis a hozamból történő kifizetés adóköteles, a tőkekiadás viszont adómentes a megfelelő feltételek teljesítése esetén.

Ennélfogva a vagyonkezelő számára a mérlegkészítés az alapja annak, hogy a kifizetéseket érintő adókötelezettségét fel tudja mérni. Csakhogy a mérlegkészítés esetleges elmaradásához egy ennél jóval súlyosabb konzekvencia is kötődik. Ugyanis ha a vagyonkezelő a nyilvántartás vezetését nem megfelelően végzi el és nem tudja megállapítani, hogy a kedvezményezettnek teljesített kifizetés tőkeösszeg vagy hozam-e, úgy az adóhatóság egy ellenőrzés során a kedvezményezettnek kifizetett összeg teljes egészét egyéb jövedelemnek tekintheti, amelynek következtében jelentősen magasabb adófizetési kötelezettséget szab ki.

Beszámolási kötelezettség teljesítése

Végül, a vagyonkezelőnek kötelessége alkalmanként vagy kérésre beszámolni a vagyonrendelőnek és a kedvezményezetteknek a kezelt vagyon összetételéről, tényleges és várható változásairól, továbbá a kedvezményezettek részére kiadott részesedés mértékéről, módjáról és indokairól, valamint a kezelt vagyonnal kapcsolatos üzleti stratégiáról. Célszerű a vagyonkezelőnek beszámolási kötelezettségének a beszámoló elfogadásával egyidejűleg, vagy közvetlenül azután eleget tennie, mivel ilyenkor kap a teljes és aktuális képet a vagyon összetételéről./X/

Érdeklik a céges vagy a magánvagyon-megoldások, esetleg a cégeladás, generációváltás mellett döntött? Keresse tapasztalt kollégáinkat a lenti elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 889 2800

E-mail: info@vagyontervezes.hu

Web: vagyontervezes.hu

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek