2022. 09. 27. kedd

Adalbert
1 EUR 409 HUF
1 GBP 457 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • A Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ellenőrzése

A Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ellenőrzése

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről – Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (18115)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti ellenőrzését.

Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakításával és szabályszerű gyakorlásával Tiszaújváros Város Önkormányzata megteremtette a társaság szabályszerű, átlátható működésének feltételeit. A társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ezzel biztosította az átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

Tiszaújváros Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2008-ban alapította. A társaság közhasznú jogállású szervezetként működött, főtevékenysége az ellenőrzött időszakban a közterületek ápolása és takarítása, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű tiszaújvárosi lakosok foglalkoztatásának elősegítése volt. A főtevékenység mellett közfeladatai közé tartozott az önkormányzat által működtetett intézmények épületeinek karbantartása, a köztemetők kialakítása és fenntartása, valamint a piac üzemeltetése.

Az ellenőrzés megállapította, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság feladatellátásához kapcsolódó rendeletalkotási, illetve díjmegállapítási kötelezettségnek eleget tett.

A társaság a gazdálkodással kapcsolatos számviteli szabályozását kialakította, megteremtve ezzel a szabályszerű könyvvezetés feltételeit, azonban a számlarend nem tartalmazta a jogszabályban előírt valamennyi tartalmi elemet. A bevételek és a ráfordítások elszámolása, a tervezési, beszámolási kötelezettségek teljesítése a jogszabályi előírásokkal és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban történt.

A társaság a vagyonával felelősen gazdálkodott, a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat szabályszerű leltárral támasztotta alá. A közérdekű adatok szabályszerű közzétételével biztosították a gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát, azonban a közzététel rendjét szabályzatban nem rögzítették.

Az Állami Számvevőszék jelentésében két javaslatot fogalmazott meg a társaság ügyvezetője részére, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek